Folkets rösts krav till den svenska regeringen 20/9 2019.1. Ett land utan gränser är inget land

 
Vi kräver gränskontroller, gränspolis och gränsskydd. 

Ingen ska kunna komma och gå in och ut ur vårt land utan att detta kontrolleras! Detta för att minska in och utförsel av människor, samt smuggling, tex införsel av droger och vapen. Och framförallt, vi kräver att människor med ett uppdrag, att skada Sverige ska ha så liten chans som möjligt att ta sig in i vårt land! 

Detta är en mycket viktig punkt för att vi överhuvudtaget ska kunna känna oss trygga i vårt land!2. Ett nej är ett nej


Vi kräver att personer som fått avslag och beslut om utvisning ska tas om hand och sättas i förvar tills utvisning kan ske. 

Detta för att undvika att fler oskyldiga människor mister livet för att regeringen har denna oansvariga migrationspolitik, inte tar sitt ansvar att hålla Sverige tryggt och indirekt är medskyldiga till att människor blir mördade. Detta är ett stort krav från en mycket stor del av svenska folket! 


3. Utvisa alla utländska våldtäktsmän

Vi kräver att dömda utländska våldtäktsmän utan svenskt medborgarskap ska utvisas omedelbart efter dom fallit och aldrig få möjlighet att återvända till Sverige. 

Det ska inte spela nån roll ifall den dömde riskerar att utsättas för lidande i sitt hemland. 

Har en person utfört ett så avskyvärt brott som våldtäkt har man förbrukat sin chans i vårt land!  Detta för att vi inte tolererar att fler kvinnor i vårt land får sitt liv förstört eller än värre, att kvinnor tar självmord pga att dom känner sig svikna av samhället. 

På denna punkt bör polisen vara inblandad och vara den som ger beskedet och tar den dömde till gränsen för omedelbar utvisning. Med det sagt så ska även polisen få tillgång till mer resurser så att dom verkligen får en chans att utföra sitt jobb då deras möjligheter att utföra sitt arbete på så många olika plan idag är begränsat pga att ni politiker väljer att inte se problemen som alla andra ser. 

Vi kräver att kvinnor ska kunna känna sig trygga i vårt land. Vi står inte ut med fler våldtäkter! Detta handlar om människors liv, ett livslångt trauma som kan innebära så mycket omänskligt lidande för offret att det borde vara dödsstraff för den dömde.4. Utvisa alla utländska brottslingar


Vi kräver att domstolarna ska få befogenhet att skärpa straffen då det handlar om brott gjorda av utländska medborgare mot den svenska befolkningen. 

Och vi kräver att, är den dömde inte svensk medborgare så ska utvisning ske omedelbart efter att dom i målet fastslagits. Den dömde har därmed förbrukat sin chans att någonsin återvända till Sverige. Vi kräver ett land där vi kan känna oss trygga!  5. En värdig ålderdom 

Vi kräver att i Sverige ska det INTE finnas hemlösa pensionärer! Våra pensionärer ska inte bli så illa behandlade av de bestämmande att de blir hemlösa och får leva ett liv i misär. Våra pensionärer ska inte behöva leta mat och pantburkar i soptunnor. 

Kan vår regering bygga lägenheter, radhus och villor till nyanlända så kan dom göra detsamma för våra pensionärer. Vi kräver att alla svenska pensionärer ska ha tillgång till eget boende!

Vi kräver också att alla svenskar som bott och arbetat och betalat skatt och går i pension ska ha ett minsta belopp på 16.000 kr i plånboken för att kunna klara av att leva ett drägligt liv och bo kvar i sitt hem. 

Att bli pensionär efter ett helt arbetsliv i vårt land ska värderas högt! Inte som idag, ge svår ångest och för många ren fattigdom. 6. Inga bidrag till nyanlända


Vi kräver att bidragen till nyanlända ska minimeras. Detta för att ingen människa är mer värd än den andra. 

Sverige betalar idag ut gigantiska summor i bidrag till nyanlända. 
Det ska inte vara en vinst i plånboken att komma till vårt land. 

Vi kräver också att nyanlända ska betala för medicin och tandvård, precis som alla vi andra. 

Vi kräver att andra bidrag och subventionerade kostnader som inte svenskar får del av ska tas bort för nyanlända. 

Vi kräver även att de bidrag som idag utbetalas till nyanlända skall vara återbetalningsskyldigt. Har den nyanlända efter 5 sammanhängande år i Sverige, blivit svensk medborgare, skaffat arbete, betalar skatt och kan försörja sig, då kräver vi att bidragen personen fick av Sverige börjar betalas tillbaka!7. Samhällskontrakt för migranter


Det måste till ett samhällskontrakt till alla som inte är från vår kultur. Där det ska ingå en riktig information om vad som gäller innanför landets gränser. Vad som är acceptabelt och inte. Och att det får kännbara konsekvenser för den som inte kan efterleva den. 

För barns handlingar ska föräldrarna få konsekvenser.

Krav på svenska språket ska vara obligatoriskt! Vi kräver att regeringen tillmötesgår våra krav så fort som möjligt! Vi är Folkets Röst.


Ovanstående lämnades in till regeringen 20 september av representanter för FB-gruppen Folkets Röst. Det är sunda krav. Att det inte redan ÄR så som kravlistan anbefaller, visar att Sverige INTE är ett sunt land. Detta måste vi ändra på! Vi måste göra Folkets Röst hörd, tills makten inte har något annat val än att lyssna på oss och lyda folkets vilja. 

Regeringen / riksdagen ska tjäna folket. Det är inte vi som ska tjäna dem. All offentlig makt utgår från folket. Dags att våra politiker blir varse den saken. Det får vara NOG nu.


Protestera Mera!


/ Stockholmare för ett suveränt Sverige