Fritjof Persson, från partiet Populisterna, talade i söndags i Göteborg, för yttrande- och demonstrations-friheten.

 

Fritjof Persson talar på torgmötet i Göteborg, söndag 22 september 2019.

 

Fritjof kallar sig själv för Nationalkapitalist. Med det menar han att han är för en fri marknad och starkt emot centralstyrning.

 

 

Dessutom utmanar Fritjof Nordiska motståndsrörelsen på debatt, för att slå fast vad som är bäst för Sverige -  nationalkapitalism eller nationalsocialism.

 

 Bakgrunden:

 

15 personer, som 30 september 2017 demonstrerade i Göteborg i en demonstration som Nordiska morståndsrörelsen arrangerat, står nu åtalade i Göteborgs tingsrätt, för hets mot folkgrupp. Rättegången kommer att pågå i 9 dagar. Den började tisdagen 24 september.

 

Huvudpoängerna i Fritjofs tal:

I en demokrati får alla uttrycka sina åsikter och alla har rätt att demonstrera och offentligt uttrycka sina åsikter. Det är själva kärnan i en demokrati. I en demokrati får man tycka, tänka och säga precis vad man vill. Om det fredliga samtalet uteblir så uppstår våld.

 

I åtalet står det:

 

”… har under en icke-tillståndsgiven demonstration, tillsammans och i samförstånd  med ett stort antal meddemonstranter, spritt ett meddelande som uttryckt missaktning för andra folkgrupper än främst den nordiska, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung. NMR är en öppet nationalsocialistisk rörelse, vilande på idéer om att raser ska hållas åtskilda.”

 

”Detta har skett genom att

- ett stort antal demonstranter burit enhetlig uniformsliknande klädsel med NMR:s symbol Tyrrunan på, vilket, i kombination med att flera demonstranter burit sköldar och hjälmar, har gett ett militärt intryck.

- flera demonstranter burit fanor med Tyrrunan på

- flera demonstraner burit sköldar i trä med målad Tyrruna.

- någon eller några demonstranter har ropat ”hell seger” i samband med ett våldsamt upplopp.

- flera demonstranter burit plakat där ett stort antal välkända svenska personer, varav flera har judisk härkomst, pekas ut som förbrytare.

- Fredrik Vejdeland har hållit ett tal, där personer pekas ut som ansvariga för folkförräderi och folkmord mot det nordiska folket pga massinvandringen.”

 

Att detta öht gick till åtal är ett bevis på att rättsväsendet är politiserat och korrumperat. De ansvariga ska inför riksrätt.

 

Det här med rätt och fel är mycket enkelt.

Göteborgs korrupta tingsrätt och landsförrädare som säljer ut Sverige – det är exempel på FEL och de ansvariga ska dömas av folket för de brott de begått mot det svenska folket.

 

Vi har ett korrupt samhälle, där folk inte vågar säga vad de egentligen tycker och tänker.

 

Polisens ”hatbrottsenhet” är fiender till det svenska folket, för de motarbetar åsiktsbildning.

 

Fritjofs tal i Göteborg 22 september 2019 

 

Tack Fritjof, för att du tar strid för yttrande- och demonstrationsfriheten!

 

 

Här kan man läsa hur det gick på rättegångens första dagar:

 

https://www.nordfront.se/goteborgsrattegangen-dag-1-aklagaren-under-press.smr

 

https://www.nordfront.se/goteborgsrattegangen-dag-2-forsvaret-holl-sakframstallningar.smr

 

https://www.nordfront.se/goteborgsrattegangen-dag-3-nordiska-motstandsrorelsen-star-inte-infor-ratta.smr

  

De åtalade utanför Göteborgs tingsrätt 24 september 2019. Foto: Nordfront.


 

Bland de åtalade finns bl a Pär Sjögren, Jimmy Andersson, Fredrik Vejdeland och William Börjesson. Foto: NordfrontVi önskar de åtalade lycka till i Göteborg!

 

 

Vi följer utvecklingen och återkommer så småningom med uppdateringar kring rättegången.


För övrigt anser vi att HMF måste avskaffas. Omedelbart.

 

  

Vi ses i november på Mynttorget, då vi kommer att ta upp den demografiska situationen.

 

 

Håll koll på hemsidan, samt på sociala medier (i första hand twitter) för mer information kring den manifestationen.

  


 

Vi måste protestera mycket mera!

 

/ Stockholmare för ett suveränt Sverige