Gästinlägg av Johan Airaksinen:

Om vikten av enighet inom den nationella sfären


Vi måste enas för Sveriges skull!

 

Vi har alla som mål att rädda Sverige från undergång. Ska vi lyckas med det kan vi inte haka upp oss på små (eller större) meningsskiljaktigheter mellan olika partier och organisationer.

 

Hur vi skall agera efter att vi räddat landet är en senare fråga. Alla frågor och enskilda partiers samt organisationers delmål blir ickefrågor om det inte finns ett land att driva dem i. Alla våra visioner och drömmar är meningslösa om Sverige upphör att existera.

 

Beröringsskräck istället för enighet kring huvudmålet – att rädda Sverige från undergång - är något som våra meningsmotståndare använder för att splittra den nationella rörelsen.

 

Det primära är landets och folkets överlevnad. Att placera folk på olika skalor och klistra åsiktsettiketter på likasinnade fyller ingen funktion.

 

Situationen är allvarlig och jag ser mitt land förfalla. Därför bryr jag mig inte det minsta, om min medmänniska kallar sig Sverigevän eller nationalsocialist.


Vi måste ha överseende med varandras olikheter och åsiktsskillnader. En kraft är inte att räkna med om den inte står enad mot sina meningsmotståndare.

 

Jag vill därmed mana till eftertanke, och självrannsakan hos alla nationella i vårt land.

 

Det finns ingen tid för att sinsemellan träta i sakfrågor. Inte heller finns det utrymme för att åsiktsettikera, likt Sveriges fiender gör.

 

Oavsett var du själv placerar dig på den patriotiska kartan så är det i dagens akuta läge, absolut nödvändigt att du är beredd att kompromissa i sak, för att nå huvudmålet. Det är inte läge att haka upp sig på detaljer.


Vi måste fokusera på helheten och vara beredda att samarbeta med alla, som insett det allvarliga läget och vars huvudmål också är att rädda Sverige.


Du kan kalla dig Sverigevän, Patriot, Nationalist, eller Nationalsocialist. Det gör det samma. Oavsett vilket, så vill vi alla nationens och folkets bästa.

 

Sakfrågorna tar vi när huvudfrågan är löst, ty om Sverige går under så spelar det ingen roll vad du tycker i sak. Då finns det nämligen inget land att driva dessa frågor i.

 

Istället för att leta fel och brister i sak hos de, som delar vårt huvudsakliga mål, måste vi göra gemensam sak i det som förenar oss.

 

Att slå in kilar mellan olika partier och organisationer är våra motståndares främsta vapen. De skrattar sig harmynta då vi gör deras jobb åt dem...

 

Detta är på alla tänkbara vis skadligt för den nationella rörelsen och därmed i förlängningen skadligt för nationen.

 

Vad spelar det egentligen för roll om man är med i NMR eller i t.ex Nordisk Ungdom, om man kallar sig Sverigevän, patriot eller nationell, om man sympatiserar med SD eller AfS???

 

Vi måste ha överseende med varandras meningsskiljaktigheter. Annars kommer vi aldrig nå vårt mål.


Enighet med de som har din grundsyn, enighet med de som vaknat, enighet med de som kanske i dina ögon är för radikala i sak. Sakfrågan är beroende av huvudfrågan för att kunna existera.

 


Vi  kommer aldrig kunna rädda vårt land utan ENIGHET.

Enade vi stå. Söndrade vi falla.

Så låt oss enas!

För Sveriges skull!

 

/ Johan Airaksinen