Res dig, förena dig och försvara dig!


Dagens Sverige som av makthavarna kallas för ”mångkulturellt” har blivit raka motsatsen till det berikande paradis som utlovades. Här behövs knappast någon bevisföring mer än att hänvisa till den dagliga verklighet som vi nu tvingas leva i.


Den svenska kulturen och det svenska folkets traditioner har omringats och attackerats av en slags ytlig multikultiröra vars uppgift är att trasa sönder både den biologiska och kulturella svenskheten.

Makthavarna talar om de ”nya” svenskar som kommer från Mellanöstern, Afrika och Asien. Människor förvandlas alltså från att vara afrikaner, araber och asiater till att bli ”nya svenskar” genom en gränsövergång.

Vad finns det för logik i en sådan genomvidrig och folkfientlig lögn som säger att alla som får medborgarskap blir svenskar?

Indianerna trängdes inledningsvis undan av främst spanjorer och engelsmän och lurades med en rad så kallade fredsavtal som gick ut på att inringa dem i reservat. Indianerna förlorade stegvis den mark de tidigare bott på. Deras landområden togs över av de vita bit för bit. Man förtryckte således urbefolkningen med våld och lagar.


Det är ett rasistiskt angrepp riktat mot det svenska folket att anse att vi kan ersättas av en massinvandring från andra världsdelar.


Det är en retorik som avser att dölja det nu pågående folkmordet mot svenskarna som på grund av social diskriminering i kombination med yttrandefrihetsförbud reduceras och trängs tillbaka i område efter område.

Indianerna fick hålla sig till sina reservat och många svenskar väljer nu att hålla sig till sina allt mer omringade områden. Snart är det vi som kommer att leva i utanförskapsområden och inte de andra.

En gång var Rinkeby, Rosengård och Hisingen övervägande etniskt svenska områden och hur många fler sådana områden finns det idag i Sverige som nu har blivit no-go zoner? Vad innebär detta i praktiken? Jo, vi förlorar vårt land bit för bit!

Många svenskar känner nu en växande hopplöshet och det är förståeligt. Många mår mycket dåligt psykiskt. Många har drabbats av våldtäkt, rån, misshandel och hånfulla trakasserier. Otryggheten är omfattande liksom den sociala diskrimineringen som består av en negativ särbehandling vad gäller rätten till jobb, bostäder, socialt stöd, tandvård med mera.

Sammantaget är vårt folk mycket illa ute nu. Det ger oss allt färre möjligheter att försvara oss.

Vi tillåts inte debattera i media och vi tillåts inte tala klarspråk. Vi ska hållas nedtryckta av en rad epitet samtidigt som det politiska etablissemanget förtalar oss.

Uppköpta angivare försörjer sig genom att hora för makthavarna. Mycket påminner om den forna kommunistiska diktaturstaten Sovjetunionen eller varför inte det mer aktuella Nordkorea?

Jag önskar att alla folkslag helst har ett eget hemland.


Jag önskar en sann folkgemenskap i mitt Sverige och en nordisk folkgemenskap i ett framtida enat Norden. Jag har barn och barnbarn som jag vill värna på bästa sätt i nuet för deras suveräna och okränkbara bördsrätt till ett eget fosterland!

Stå upp för ditt folk med stolthet och framtidstro.

/ Jörgen Kromann


Läs hela texten på Nordfront: