"EU:s öppna gränser, fria rörlighet, fria konkurrens och EU:s allt mer centraliserade och totalitära styre och EU:s månande om storföretagen i alla lägen, sker på bekostnad av etik, moral, fri- och rättigheter och på bekostnad av människor, djur och natur."/ Simon Lindberg, Mynttorget, 12 maj 2019