"Med engagemang, offervilja och organisering – det är så vårt folk överlevt kyla och svält genom årtusenden.

Och det är så vi bygger en framtid för vårt folk – att bestå över årtusendena som komma skall."/ Simon Lindberg, Mynttorget, 12 maj 2019