Efter brexit kommer Sveriges medlemsavgift till EU höjas med 21 miljarder per år. (Den är redan nu på dryga 40 miljarder per år.)