Yttrandefriheten är allvarligt hotad i Sverige idag.


Slut upp på manifestationen för yttrandefriheten.


Nu på söndag.
Mynttorget.
Kl 14.


PROTESTERA MYCKET MERA!