OmStockholmare för ett SUVERÄNT Sverige


Vi fokuserar på den demografiska situationen, att Sverige behöver gå ut ur både EU och FN för att blomstra som suverän nation, åsiktskorridoren och yttrandefriheten, den växande otryggheten som brer ut sig i landet och problemet med globalism.


Vi söker kontinuerligt fler talare, fler gästskribenter, fler funktionärer och fler att samarbeta med på alla olika plan, för att varje ny demonstration och varje nytt blogginlägg ska överträffa de tidigare. Vi söker även efter folk som kan dela våra inlägg på olika plattformar. "Nätkrigare".

Vill du dela med dig av dina erfarenheter? Du väljer själv om du vill vara anonym eller inte. Skriv ner dina erfarenheter och mejla det till oss, så publicerar vi det här på hemsidan. Tveka inte utan hör av dig!

Vill du tala, skriva eller hjälpa till? Mejla oss!

stockholmarefor1suverantsverige
@protonmail.com


Stötta våra manifestationer på Mynttorget genom att swisha till 0737320824.

Inga bidrag är för små. Allt hjälper. Tack på förhand!

Information

Senaste inlägg

Simon Lindberg: Kampen, den står här och nu!

"Vi har sanningen på vår sida.
Vi har naturen och dess lagar bakom oss.
Vi har det moraliska övertaget.

I kamp mot EU.
Mot globalismen.
I kamp framåt för ett fritt Norden.
 
Och kampen,
den står här och NU!"/ Simon Lindberg, Mynttorget, 12 maj 2019

Simon Lindberg: En framtid för vårt folk

"Med engagemang, offervilja och organisering – det är så vårt folk överlevt kyla och svält genom årtusenden.

Och det är så vi bygger en framtid för vårt folk – att bestå över årtusendena som komma skall."/ Simon Lindberg, Mynttorget, 12 maj 2019

Simon Lindberg: Vad som krävs!

"Vad som verkligen krävs, efter att du lagt den där rösten, är att du också engagerar dig, även de 364 dagar på året när det inte är något val.

Att du, varje dag du vaknar, drar ditt strå till stacken för att säkra vårt folks existens och för att ta tillbaka makten från globalisterna.

För att rasera hela deras smutsiga union."/ Simon Lindberg, Mynttorget, 12 maj 2019.

Simon Lindberg: Det går inte att med din röst förändra EU inifrån!

"Inte ens om så 100% av svenska folket enades – ja inte ens om de enades tillsammans med att 100% av danskarna och finländarna också enades om att rösta fram ett parti och samma parti, ett parti som verkligen ville förändra EU inifrån, så skulle de kunna göra det.

Det går inte att med din röst förändra EU inifrån!"/ Simon Lindberg, 12 maj 2019, Mynttorget

Jimmy Thunlind på Mynttorget -EU:s 4 friheter - Frihet för VEM? (text & video)

Jimmy Thunlind

går igenom EU:s s.k. "4 friheter" på Mynttorget 12 maj 2019, på vår EU-val special manifestation, för swexit.


Jimmy Thunlind från Nordiska motståndsrörelsen intar talarstolen på Mynttorget.Här kan ni läsa hans tal

(längre ner i inlägget hittar ni videon med talet):Frihet – visst är det ett vackert ord?


Det är ett av de där orden som i stort sett bara framkallar positiva associationer. Alla människor älskar frihet. Därför är det också ett ord som politiker tycker om att använda. Så mycket att det har kommit att bli ett av de mest missbrukade politiska honnörsorden. Grupper med alla bokstavskombinationer och partier längs hela den politiska skalan har velat ta patent på det – från anarkisternas dröm om absolut frihet från styre och lagar till borgerliga och liberala politikers utopi om individens frihet.


Även den överstatliga Europeiska Unionen har lanserats som ett frihetsprojekt med syfte att skapa möjligheter och öka livskvaliteten för EU-medborgarna. En av grundpelarna i EU:s stadgar är de fastslagna så kallade ”fyra friheterna” som ska gälla på den inre marknaden mellan unionens medlemsstater.


De fyra friheterna innefattar fri rörlighet för varor, fri rörlighet för tjänster, fri rörlighet för personer (inbegripet arbetstagare) och fri rörlighet för kapital.


Och det låter kanske bra. Tills man stannar upp och tillåter sig att ifrågasätta vad detta faktiskt innebär i praktiken för den enskilde EU-medborgaren. ”Fri rörlighet för kapital” heter det. Vems kapital? Inte mitt i alla fall. Jag kan inte ens flytta mitt lilla kapital från madrassen till ett bankkonto utan att bli stoppad, ifrågasatt, underkastad omfattande utredningar om pengarnas ursprung och misstänkliggjord för avancerad penningtvätt.


För att inte tala om ifall jag vill ta ut mina egna pengar. Då tvingas jag uppvisa dokumentation och intyg på vad pengarna ska användas till och legitimera eventuella mottagare av pengarna. Och sedan förbehåller sig ändå banken rätten att slutgiltigt avgöra OM jag ska tillåtas att ta ut mina egna pengar eller inte.


Så EU:s stadga om ”fri rörlighet för kapital” är väl egentligen en felskrivning. Det ska väl snarare stå: ”Fri rörlighet för kapitalet”? För då blir det ju genast mer begripligt. EU har skapat möjlighet för kapitalet att fritt flytta pengar, fritt skapa pengar, fritt tvätta pengar, fritt spekulera och exploatera. Frihet att flytta eller stycka företag. Frihet att gömma vinster och undkomma skatter.


EU har skapat enorma friheter för globalister och kapitalister. Men har det inneburit någon frihet för folket? För den enskilde EU-medborgaren eller medlemsnationen har det snarare inneburit större otrygghet och hårdare regleringar.


Det sistnämnda blir uppenbart om man gör en närmare granskning av vad EU:s ”fria rörlighet för personer” har inneburit. Låt oss titta lie närmare på den fria rörligheten för personer och arbetstagare, som fastställs i artikel 45 i EUF-fördraget. Enligt denna bestämmelse har alla EU-medborgare ”rätt att söka jobb i ett annat EU-land och arbeta där utan arbetstillstånd”.


Denna bestämmelse har lett till att utländsk arbetskraft har nästan obegränsade möjligheter att jobba i Sverige.Under 2018 anmäldes totalt 106 799 utländska arbetstagare till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister, vilket var en ökning med 47 procent från året innan då 72 552 arbetstagare registrerades.


Ökningen var den största hittills sedan det nationella registret infördes för närmare sex år sedan. De flesta av dessa utländska arbetstagare jobbar inom bygg- och anläggningssektorn, transportsektorn och tillverkningsindustrin.

 

Den främsta orsaken till att alla dessa utländska arbetare hamnar i Sverige är att de kostar mindre än svenska arbetare för företagen som lockar hit dem, vilkas ägare därmed kan stoppa större vinster i egen ficka.Organisationen Stoppa fusket jobbar med att granska svenska arbetsplatser med utländsk arbetskraft. När de gjorde kontroller på det stora anläggningsprojektet Förbifart Stockholm hittade de ett antal lettiska arbetare som tjänade tio kronor i timmen.


 

Även Transportarbetareförbundet slog larm när man upptäckte rumänska lastbilschaufförer som utförde transporter i Sverige åt bland andra Ikea och som tjänade 30 kronor i timmen. Nu invänder EU-förespråkarna att 30 kronor är mycket mer värt i arbetarnas hemländer. Men det är ju ett helt ovidkommande argument.För det stora problemet är ju att sådana löner skapar en helt snedvriden konkurrens gentemot de svenska arbetarna. Det finns ett antal bemanningsföretag som har portaler där de erbjuder svenska företag billig arbetskraft, däribland Eustaff Bemanning i Bulgarien och Nordeksa International Staffing i Litauen – exempelvis erbjuds utländska fabriksarbetare för 139 kronor i timmen, där bemanningsföretaget tar en väsentlig del av den summan för sina tjänster.


 

Om en svensk företagare måste välja mellan att anställa en svensk arbetare, som med sociala avgifter kostar mellan 300 och 350 kronor i timmen, och som sedan förväntar sig fem veckors semester, som vill ta ut pappaledighet, och som kanske till och med får för sig att vabba – ELLER att hyra in en utländsk arbetare för 139 kronor i timmen, som tiger och jobbar, och som man kan skicka hem om han råka lära sig ordet kollektivavtal – så är väl valet enkelt.


 

Den kloke, patriotiske företagaren tänker naturligtvis på sina barns framtid och väljer den svenske arbetaren för 350 kronor timmen. Men alltför många företagare idag tänker istället kortsiktigt på shekels i plånboken och anställer den utländske arbetaren.Detta leder naturligtvis till sned konkurrens, till det vi brukar kalla för lönedumpning och försämrade villkor för svenska arbetstagare.Den globalistiska svenska regeringen har inte gjort något för att förändra denna situation, utan istället fortsatt att hylla EU:s fria rörlighet som någonting bra. Medan vi frågar oss: Frihet för vem?


 

En annan följd av den ökande andelen utländsk arbetskraft på svenska arbetsplatser är att antalet arbetsolyckor har stigit. Arbetsrelaterade dödsolyckor har ökat kraftigt de senaste åren. År 2016 omkom 37 personer på sitt arbete. Två år senare, 2018, var den siffran uppe i 48.Under det här årets första kvartal har 18 personer redan hunnit dö på jobbet.Om den trenden skulle hålla i sig, hemska tanke, så skulle 72 människor kunna dö på jobbet under det här året. När inga andra inverkande faktorer har förändrats på arbetsmarknaden under de här åren, när lagar, avtal och utbildningsinsatser är ungefär desamma, så är det bara den dramatiska ökningen av andelen utländsk arbetskraft som kan förklara det stigande antalet dödsolyckor.


 

Många utländska bolag och utlandsbaserade bemanningsföretag slarvar med att gå igenom riskbedömningar och säkerhetsinstruktioner med arbetare hos underleverantörer. Även om svensk lag ska råda i Sverige gäller detta ofta bara på papperet. Arbetsmiljöverket har slagit larm om att kontrollmöjligheterna mot utländska bolag generellt är sämre då dessa ofta inte vill teckna kollektivavtal, vilket innebär att fackets skyddsorganisation stängs ute. Så om följderna av den fria rörligheten är minskad säkerhet, ökad ohälsa och fler döda måste vi återigen ställa frågan: Frihet för vem?


 

En tredje konsekvens av EU:s fria rörlighet är det växande antalet utländska företag som etablerar sig i Sverige.De flesta utlandsregistrerade företag betalar inte skatt i Sverige. Enligt Skatteverkets beräkningar leder detta till att staten förlorar skatteintäkter på omkring 100 miljarder kronor varje år.


 

Tänk vad vi i Sverige hade kunnat göra för 100 miljarder kronor varje år! Det hade kunnat utradera vårdköerna, skapa trygga förstklassiga skolor, bostäder åt våra hemlösa och jobb till våra ungdomar.Men tack vare det globalistiska EU hamnar istället dessa 100 miljarder på utländska konton, hos riskkapitalbolag och i skatteparadis, vilket säkert innebär en skön frihet för ägarna. Men innebär det någon frihet för folket? Bidrar det till att höja livskvalitén eller öka lyckan för den enskilda EU-medborgaren?


 

Och när vi ändå pratar om pengar:De tre nordiska EU-medlemmarna Sverige, Danmark och Finland betalar tillsammans in 130 miljarder per år till EU i form av avgifter. Av detta får vi tillbaka 46 miljarder i form av riktade stöd till framför allt jordbruket och en massa mer eller mindre olönsamma projekt.Det betyder alltså att de nordiska EU-medborgarnas nettoförlust till EU-byråkratin är hisnande 84 miljarder per år. Där Sverige står för 30 miljarder.Här är det frestande att citera förre ordföranden för Svenskt Näringsliv Leif Östlings kommentar till sina skatteinbetalningar: ”Vad fan får jag för pengarna?”


 

Det kanske är dags att vi nordiska EU-medborgare ställer samma fråga? Vad fan får vi för de 84 miljarder som vi årligen pumpar in i EU-byråkratin?Av EU:s budget på ofattbara en och en halv biljon kronor går 7 procent till att betala hundratals EU-politikers och tusentals EU-tjänstemäns fem- eller sexsiffriga löner. 35 procent pumpas ut i ineffektiva jordbruksstöd bland annat till storskaliga tortyrkammarliknande djurfabriker och kemiföretagsfrämjande växtodling. Hela 46 procent går till regional utveckling och transportstöd.


 

Låt oss stanna till lite vid just detta med transporter. För att EU:s ”fria rörlighet för varor” ska bli verklighet måste man nämligen på något sätt trolla bort transportkostnaderna. För annars skulle ju aldrig tomater från Spanien kunna konkurrera med närodlade svenska tomater i grönsaksdisken.Och om köttbiffen från Irland skulle bära sina transportkostnader skulle den ju kosta flera gånger mer än köttbiten från grannbyn i din lokala butik. Men så är det ju inte. Istället är det ju så att den åksjuka köttbiten från Irland eller Polen ofta är billigare i butiken än köttet från grannbyn. Det kan den ju bara vara eftersom EU subventionerar de nedsmutsande transporterna.


 

Kött som inte är producerat enligt svenska krav på djurvälfärd och antibiotikaanvändning subventioneras med medborgarnas skattemedel för att EU:s fria rörlighet ska förverkligas. Om det inte är så att det egentliga syftet är mycket otrevligare. Om inte syftet är att aktivt förhindra medlemsnationerna att bli självförsörjande, så att de därmed blir mer sårbara och beroende av Unionens godtyckliga fördelning.Sveriges självförsörjningsgrad på livsmedel är idag cirka 48 procent.Att den inte är högre beror till största delen på att EU reglerar vår livsmedelsproduktion – EU fastställer kvoterna för hur mycket svenska bönder får odla av olika grödor och hur mycket djur vi får föda upp. EU sätter dessutom konkurrensen ur spel genom att subventionera importerade livsmedel så att de blir billigare ute i butikerna och därmed slår ut svenska bönder.


 

Det är inte svårt att göra tankeexperimentet att om Sverige istället gick ur EU, om folket tvingade fram en Swexit, så skulle vi kunde använda några av de cirka 30 miljarderna som just Sverige betalar in netto till EU varje år på att stödja uppbyggnaden av ett inhemskt ekologiskt hållbart jordbruk och en sund och human djuruppfödning. Sverige har alla förutsättningar att nå en självförsörjningsgrad på minst 80, kanske 90 procent.Nu står det säkert någon förläst EU-akademiker här och tycker att jag låter populistisk. Att jag förenklar saker som är mer komplicerade. Ja, det gör jag. Populistisk betyder folklig. En som talar för folket och till folket. Det är väl en större konst att kunna förklara det komplicerade på ett enkelt vis, än att prata politikersvenska och krångla till det så att man trycker på fel knapp i riksdagsbänken när det finns två att välja mellan.Så om vi ska sammanfatta: Utanför EU skulle vi kunna bli näst intill självförsörjande. Vi skulle kunna skapa en fungerande arbetsmarknad med schyssta villkor. Och vi skulle kunna återta kontrollen över våra egna gränser, stoppa den påtvingade massinvandringen och börja trycka returbiljetter.


 

När vi har genomfört Swexit så är jag säker på att vi kommer att bana vägen också för en Dexit och en Fexit, när även Danmark och Finland befriar sig från EU-förtrycket. Och det skulle öppna vägen för ett långtgående nordiskt samarbete, där även Norge och Island skulle ingå, med målet att så småningom kunna bilda en nordisk stat.


 

Med vårt och våra barns öde i våra egna händer kommer vi att resa oss upp från den passiviserande undersåtsmentaliteten och trycka ett stort långfinger i ansiktet på de illvilliga globalister som för sina egna syften står bakom EU-projektet. Vi kommer att sätta stopp för sionisternas, bankirernas, frimurarnas och spekulationskapitalisternas försök att utplåna de suveräna nationalstaterna. Vi kommer att återta suveräniteten över det fantastiska land som våra förfäder byggt upp.


 

Så det är hög tid att alla patriotiska svenska slutar att knyta näven i byxfickan, slutar gnälla vid fikaborden och istället sätter ned foten.På valdagen till EU-parlamentet den 26 maj gör du det genom att rösta på ett parti eller en kandidat som kräver att Sverige lämnar EU.Efter valdagen gör du det genom att engagera dig med den växande skaran nationella kämpar mot EU-förtryck och för Nordisk frihet!


 


              


Här kan du se Jimmy Thunlinds suveräna tal om EU:s 4 friheter.Här kan du se en intervju med Jimmy Thunlind efter talen.

Många tunga argument för swexit!

Med två veckor kvar till EU-valet presenterades igår, på Mynttorget, många tunga argument för swexit.


4 suveräna talare gav sina bästa argument för varför vi ska lämna EU.Omkring 200 personer samlades på Mynttorget igår eftermiddag för att höra våra suveräna talare berätta varför Sverige behöver gå ur EU.


För en gångs skull hade vi riktig tur med vädret. Solen sken och det var riktig vår i luften.De som talade är alla experter på EU och de är alla med i partier som kandiderar till Europa-parlamentet. Inte för att försöka förändra EU inifrån... utan för att bättre kunna skapa opinion för swexit.


Först ut var Håkan Bergmark från partiet Populisterna. Han fungerade även som konferencier. En uppgift han som vanligt skötte med bravur. Han höll även ett mycket informativt tal om EU.


(Alla talen kan man se på Nordfronts livestream.

Länken kommer i slutet av detta inlägg.)


Tvåa vid mikrofonen var Fritjof Persson, också från partiet Populisterna. Hans främsta budskap till svenska folket är att vi måste mopsa upp oss och protestera mot vanstyret, innan globalisterna slukar oss hela. Han varnade för kommande lågkonjunktur som kan komma att drabba många vanliga svenskar väldigt väldigt hårt.


Sedan talade Nordiska motståndsrörelsens mycket populäre talare, Jimmy Thunlind. Han tog upp EU:s "4 friheter" och vad de i praktiken innebär för folken i de europeiska länderna. Ett problem, som Thunlind lyfte, var problemet med lönedumpning. Ett mycket informativt tal, som var lätt att förstå och ta till sig.


Det var de tre, i förväg annonserade, talarna.


Men vi hade en liten överraskning till publiken. Vi hade redan i förväg lovat en "hemlig talare". Hemligheten hölls förvånansvärt väl. De flesta i publiken blev väldigt överraskade då vår konferencier, Håkan Bergmark, efter Jimmy Thunlinds tal, välkomnade Nordiska motståndsrörelsens partiledare, Simon Lindberg upp på scenen.


Lindberg höll ett suveränt tal.


Ska man bara komma ihåg en enda sak av hans tal, så ska man minnas detta:

EU GÅR INTE ATT REFORMERA INIFRÅN.Trots detta uppmanade Lindberg oss alla att rösta i EU-valet. Han lyckades hålla sig från att aktivt uppmana publiken att rösta på just hans eget parti. Huvudsaken man röstar på ett parti som vill driva frågan om swexit och som står långt ifrån de etablerade partierna.Jag vill än en gång påminna om att Sverigedemokraterna numera INTE vill att Sverige ska gå ut ur EU. Så det var definitivt inte SD som Lindberg syftade på... (Alla vet vilka han syftade på i första hand, men det är meningen att ni ska tänka själva, så...)Anledningen till att Simon Lindberg inte presenterades i förväg som talare antar jag de flesta av er förstår. Helt och hållet av säkerhetsmässiga skäl. Det fungerade också. Det var inte en enda motdemonstrant på plats. Det var hur lugnt och trivsamt som helst på Mynttorget.

Lindberg hade ingen skränande mobb att överrösta. Hans tal, liksom alla de övrigas, är väl värt att se. Så jag uppmanar alla som ännu inte sett talen att följa länken nederst och se streamen.


Vi är lika glada över alla våra talare, men att en partiledare åker hela vägen från Skåne, för att tala på vår manifestation, är så klart extra roligt. Tack Simon!
Vi uppmanar alla att rösta FÖR SWEXIT i EU-valet. Se talen, så förstår ni varför...


Vilket parti ni väljer, lägger vi oss inte i. Men välj ett parti som förespråkar "en hård" swexit. Ju fortare desto bättre.


Det är dags att ta tillbaka makten från EU till det svenska folket!Några foton från manifestationen. (Nederst länken till streamen.)

Håkan Bergmark, från partiet Populisterna.


Fritjof Persson, från partiet Populisterna

Jimmy Thunlind, från Nordiska motståndsrörelsen.


Simon Lindberg, partiledare för Nordiska motståndsrörelsen.Jimmy Thunlind, Fritjof Persson och Pär Öberg, efter att talen var slut.

Simon Lindberg, efter sitt tal.


Här kan ni se alla talen.

Vi presenterar våra EU-experter till söndagens EU-special!

Vi presenterar våra EU-experter till söndagens EU-special!Som jag tidigare informerat om, skiljer sig denna manifestation från de 4 manifestationer som vi tidigare arrangerat.


Man kan inte direkt kalla den kommande manifestationen för HELT partipolitiskt obunden, i och med att vi tydligt tar ställning i EU-valet, mot EU och för swexit.

 


Vi kommer inte få höra ett enda argument från talarna för EU. Däremot många argument mot ett svenskt medlemskap i EU, gissar jag, i och med att talarna är utvalda med stor omsorg.

 

Vi bjöd, som jag också informerat om tidigare, in talare från olika partier, som är valbara i EU-valet OCH som är tydligt för swexit, dvs motståndare till svenskt EU-medlemskap. Vi kan säkerligen ha missat en del små partier. Det finns oändligt många små partier i Sverige och det går inte att hålla reda på vilka av dem som är för eller mot EU.

 

Alternativ för Sverige är tydligt för ett svenskt utträde ur EU. Deras kampanj inför EU-valet pågår för fullt. Så det var svårt att missa dem… och det har vi heller inte gjort.


Innan AfS-sympatisörer nu börjar jubla, så kan jag direkt meddela att ingen talare från AfS kommer delta på manifestationen på söndag. AfS har fullt upp med sin Frihetsturné och där gör de ett jättebra jobb och vi önskar dem lycka till och följer med spänning hur det går för deras Frihetsturné.

 

På den nationella sidan finns inte så väldigt många partier som är för swexit, men vi har ju tidigare samarbetat med partiet Populisterna, som förvisso är små, men tydligt nationella och de är även för swexit och det går att rösta på dem i EU-valet. Man får då ta en blank valsedel och skriva ”Populisterna” på. Populisternas egna företrädare kommer informera mer om hur man gör för att rösta på dem i EU-valet. De har tackat ja till att skicka inte mindre än två talare. Suveränt!Håkan Bergmark kommer även fungera som konferencier, vilket han gjort på tidigare manifestationer och då gjort ett suveränt jobb. Förutom Håkan Bergmark kommer från Populisterna, även Fritjof Persson att tala.

 


Det hade ju onekligen varit lite snopet om bara ett parti fick komma till tals… Men som tur var så har även Nordiska Motståndsrörelsen lovat att medverka. De är också tydligt nationella och tydliga med att de önskar ett swexit. De har till och med lanserat en helt ny hemsida just inför EU-valet (liksom även AfS har gjort). Vi har ju haft talare från NMR tidigare vid våra två senaste manifestationer (på temat Åsiktsfrihet / HMF) och vi kan garantera lika hög energi denna gång, som vid de tidigare tillfällena NMR talade.


 

Har du missat hemsidorna om hur EU fungerar så gå in på utur.eu (AfS) och frittnorden.nu (NMR) och läs på om vad EU egentligen innebär för Sverige.Jag har lusläst båda hemsidorna och flera därtill och jag kan säga att man blir mörkrädd, då man inser vad EU innebär och hur totalt antidemokratiskt och överstatligt det verkligen är. MÖRKRÄDD, säger jag. (Och jag är inte särskilt lättskrämd.)

 

Från Nordiska Motståndsrörelsen kommer Jimmy Thunlind att tala. Thunlind är en av NMR´s mest populära talare och så sent som förra veckan höll han ett bejublat tal 1 maj i Ludvika om arbetare och globalism (FÖR arbetare och MOT globalism, så ingen missförstår). Vi är otroligt glada att han har tid att tala även på vår manifestation.


Thunlind har även skrivit en faktaspäckad artikel om EU och hur EU bidrar till sämre villkor för våra svenska arbetare.


 

Alternativ för Sverige har ju en egen och omfattande valkampanj och vi tror att de når ut med sitt budskap helt på egen hand inför valet.Vi vill gärna hjälpa ALLA partier som är för swexit. För vi tror att det kommer behövas att många hjälps åt från olika håll för att lyfta upp denna fråga.Alla 8 riksdagspartierna gör allt de kan för att INTE tala om EU. I tidningarna eller på tv ser / hör man knappt någonsin heller något om EU. Vi hörde en del (på slutet, när det redan var för sent) om den beryktade artikel 13. Men man kan konstatera att det behövs talas mer om EU och det från olika håll.

 

Vi är väldigt glada att kunna bidra med 4 suveräna tal om varför Sverige måste gå ut ur EU snarast!

 

Ni undrar då vem den fjärde talaren är? Dessvärre får ni fortsätta undra. Det är än så länge hemligstämplat. Men vad vi kan avslöja är att även han (för det är en man) är expert på EU och vi är övertygade om att även hans tal kommer bli helt suveränt.


 

Gå nu inte och förtidsrösta innan söndag. Lyssna först på talen på Mynttorget, så ni kan vara helt säkra på att ni gör ett medvetet och upplyst val. Det är extremt viktigt.


EU är vår tids ödesfråga.


När ni har läst på utur.eu och frittnorden.nu samt har hört våra tal (rekommenderar även AfS´ torgmöten. Se åtminstone ett av dem!) – då vet ni vad ni behöver veta för att rösta rätt.


Rätt = valfritt swexit-parti.


Och NEJ. Sverigedemokraterna är inte ett swexit-parti längre. Inte heller Vänsterpartiet. Glöm dem! De är båda lika FEL!

 


Vad man röstar på i riksdagsvalet kan man bortse från i detta val. Nu är det bara en fråga som gäller:


Vill du ha mer eller mindre makt åt EU – eller vill du ta tillbaka makten till det svenska folket?!

 

Sverige måste få in en person som är för swexit i Europa-parlamentet! Annars lär vi nog aldrig få den EU-debatt som vi behöver för att ta oss ut ur EU.

 

Skulle kunna skriva 10 sidor om varför vi måste ut ur EU – men jag avstår. Det finns flera artiklar här på vår hemsida som tar upp EU och jag rekommenderar att ni tar en titt på NMR´s sida och AfS´ sida. Och framför allt rekommenderar jag er alla att komma till Mynttorget nu på söndag och lyssna på talen!


 

Den som vill tala i publiken (om EU - FÖR swexit) anmäler sig på plats till vår konferencier, dvs Håkan Bergmark, så ordnar vi det. Max 10 minuter per person.

 

Efter att alla tal är avslutade får ni tillfälle att fråga om allt ni undrar över när det gäller EU. Vi vågar garantera att ni kommer att få korrekta svar.

 

Är du (mot förmodan) FÖR EU – utmana då våra talare med en bra fråga. Så får vi se om du fortfarande är för EU efter att ha hört svaret. (om ja så är du hopplöst fall...)

 


Bara svenska flaggor osv… Som vanligt med andra ord.

 


Vi ses på Mynttorget!

Alla som är för swexit!

Protestera mera!

 

/ Stockholmare för ett suveränt Sverige

Flygbladsutdelning i Stockholm idag inför söndagens manifestation

Flygbladsutdelning i Stockholm idag inför söndagens manifestation


De som promenerade över Sergels Torg idag runt 17-snåret möttes av den ovanliga och uppiggande synen av en stor svensk flagga.Många kom fram och undrade vad vi gjorde där... Det blev många diskussioner om EU och det stundande EU-valet. Vi informerade om manifestationen på söndag och delade ut ett gäng flygblad med info om den. Det var många som var väldigt skeptiska till EU.


Man får en hel del uppmärksamhet när man står med en svensk flagga på Sergels Torg. Några poliser kom fram och undrade vilket parti vi försökte göra reklam för. (Det framgick nog inte så tydligt.)


Vi förklarade att vi inte stod där för något partis räkning och visade dem flygbladet. Finns säkert en chans att just dessa poliser dyker upp på Mynttorget på söndag. Om någon av alla de som fick ett flygblad med sig hem också dyker upp på manifestationen så vore det jättekul!


Mycket givande att prata med folk utanför ens egen filterbubbla om EU. De som vi pratade med och som var EU-skeptiker var både svenska och invandrare, både unga och äldre, både vänster och höger, både kvinnor och män.


Man märker tydligt att det finns ett stort motstånd mot EU i Sverige. Vi hoppas dessa inte låter sig luras av Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna, som båda svängt i frågan om EU och nu inte längre vill ha något swexit, utan att de röstar på ett äkta swexit-parti i EU-valet. (Exakt vilket struntar jag faktiskt i, bara de röstar swexit-vänligt...)


Vi brydde oss inte om att göra reklam för något enskilt parti utan hänvisade till hemsidan och informerade om manifestationen på Mynttorget nu på söndag, samt förstås påminde om vikten av att rösta i EU-valet.Flygbladet kan vem som helst med en skrivare skriva ut och sedan dela ut på t ex busshållplatser eller på torg eller gator.Vi har fortfarande ett par dagar kvar att göra stockholmarna uppmärksamma på att något stort kommer hända på Mynttorget i helgen...


Ta med ett gäng flygblad och en vän. Har ni ingen fana så går det ju lika bra utan. Prata med folk. Folk gillar att prata om intressanta saker. Och denna manifestation kommer bli intressant. Det har ni vårt ord på.


Nederst i detta inlägg hittar du det flygblad vi använde. Skriv gärna ut och ställ er bara rakt upp och ner någonstans i centrala Stockholm och prata med de som passerar förbi.Ungefär 4 av 10 personer som du möter är EU-motståndare... 


Så du har goda chanser att hitta folk, som faktiskt kan tänka sig att komma till Mynttorget på söndag.Vi ses på söndag på Mynttorget kl 14.

Ta med en vän!


Talarna presenteras inom kort, så håll fortsatt utkik här på hemsidan.


/ Stockholmare för ett suveränt Sverige

Varmt välkomna till Mynttorget på söndag för en EU-manifestation!

Stor manifestation om EU

på Mynttorget

nu på söndag 12 maj kl 14!


Jag hoppas att informationen har gått ut att vi kommer att ha en manifestation på Mynttorget nu på söndag med start kl 14.

 


Detta är inte en manifestation lik våra tidigare. Den arrangeras särskilt med tanke på det stundande EU-valet. DET har väl iaf ingen missat – att 26 maj är det val till Europa-parlamentet?! Det är en EU-val special - och vi hoppas så klart påverka valresultatet...


 

EU-frågan är en av de frågor som vi anser är en riktig ödesfråga för vårt land.

 

Det har säkert inte undgått någon att vi är för swexit. Och vi vill gärna dra vårt lilla strå till stacken för att få igång en debatt om vårt medlemskap i EU.

 

Det finns numera inte ett enda parti i riksdagen som förespråkar swexit. Inte heller någon enda parlamentariker i Europa-parlamentet. Ska detta fortgå så lär vi nog aldrig få någon debatt öht om swexit i vårt land. Och en sådan debatt behövs verkligen.

 

Vi har läst på om EU inför valet och medan vi sökt efter talare till vår EU-demo. Och ju mer man lär sig om vad EU innebär för vår del, desto mer inser man två saker; att EU inte kommer gå att reformera inifrån och att medlemskapet är en nackdel för Sverige – dvs Sverige behöver ett swexit snarast!

 

Tråkigt nog för oss som har läst på och som insett detta så har nu även Sverigedemokraterna övergett frågan om swexit. Det gjorde de EFTER valet 2018, vilket man kan tycka är ganska ohederligt. Varför upplyste de inte väljarna innan valet var de står i frågan. Nåväl. Nog om SD.

 

Det pratas alldeles för lite om EU i Sverige. Nu har Alternativ för Sverige i flera veckor kört en ”Frihetsturné” – de åker land och rike runt och talar om EU. Men AfS är små och MSM bojkottar dem (alternativt smutskastar dem). Så vi tänkte hjälpa AfS att lyfta frågan om EU.

 

Våra talare är alla mot EU och för swexit. Vi bjöd in många talare från olika politiska läger, med i stort sett bara en sak gemensam - att de är för swexit.


De talare som till slut tackade ja är alla mer eller mindre experter på EU och alla (mer eller mindre) valbara till Europa-parlamentet.


Vi har däremot INTE bjudit in någon att tala som är FÖR EU. De har ju redan sin plattform: riksdagen, samt i massmedia.


Vi tar ingen ställning för eller emot något enskilt ”swexitparti”. Alla vi kände till fick en inbjudan. Alltför små partier kan vi ha missat… Det var i så fall inte medveten diskriminering från vår sida. Huvudsaken är att NÅGON pro-swexit kommer in i Europa-parlamentet. Nästan oavsett vart personen (partiet) annars står sakpolitiskt. Och huvudsaken att det går framåt för så många swexitpartier som möjligt i EU-valet.


Vi tar inte avstånd från något parti som är för swexit, oavsett om de är höger, vänster eller mittemellan. Så viktigt tycker vi att swexit är. Vad vi däremot tar avstånd från är ALLA partier som INTE är för swexit. Så nu vet alla var vi som arrangerar står.

 

Vi kan garantera att de talare som svarat ja på vår inbjudan att tala, kommer bli helt suveräna! (Talarna kommer att presenteras senare i veckan, så håll fortsatt utkik på hemsidan.)

 


Som alltid är det bara svenska flaggor som gäller. Gula västar är också tillåtna.

Inga partipolitiska symboler eller "märkliga" flaggor/fanor.
 Speakers Corner


Efter våra ordinarie talare kommer publiken få chansen att inta talarstolen. Vi räknar med att hinna med alla som vill tala, men max 5-10 minuter per person. Om någon har ett tal i sig om EU / swexit så har ni nu chansen! Vill ni så kan ni mejla i förväg och förvarna. Annars säger ni till på plats. Det är förstås lite ”först till kvarn” som gäller. Men ett par från publiken hinner vi iaf med att lyssna på. Vill ni tala så se till att vara förberedda och vet vad det är ni vill säga. (Ingen orkar lyssna på osammanhängande svammel efter att redan ha hört flera tal). Men låt inte detta avskräcka er! Var lite pålästa och förberedda, så kommer ni säkert få rungande applåder. Publiken brukar vara "snäll" på Mynttorget.

 


Frågestund


Manifestationen avslutas med att publiken får ställa frågor till våra ordinarie talare om EU och hur EU påverkar oss. Så har ni någon fråga som inte herr Google har kunnat besvara så ta med den till Mynttorget på söndag och sätt våra EU-experter på prov. Vi garanterar att de kommer kunna ge er korrekta svar.Syftet med denna manifestation är att dels lyfta swexit-frågan och framför allt att folk ska kunna göra ett upplyst val på valdagen.

 


Vi hoppas att vi blir jättemånga på Mynttorget på söndag. Vi uppmanar alla som är för swexit att komma. Vad ni har för andra politiska åsikter bryr vi oss faktiskt inte alls om. Är ni för swexit så kom till Mynttorget på söndag.

 

Manifestationen är tillståndsgiven och polis kommer vara på plats. Man har inget att frukta för eventuella motdemonstranter. Alla får ta ansvar för sig själva och se till att sköta sig. Maskeringsförbud råder. Vi står upp för våra åsikter. Det är inte ”rasistiskt” att vilja lämna EU. Så ev motdemonstranter kan stå och gapa bäst de vill. Våra högtalare kommer överrösta dem utan problem.

 

Det finns många på vänsterkanten som är för swexit. Så man kan ju då utgå från att det inte blir några motdemonstranter alls. Men vem vet? Om det ändå blir det så är det inte någon fara. Polisen har bra koll på Mynttorget.


Om man är för att Sverige stannar som medlem i EU kan man med fördel komma och debattera mot våra EU-experter. Däremot får man ingen taltid... pga att alla som är för EU ändå syns och hörs i riksdagen och i massmedia. Men man får gärna komma och ställa frågor till våra talare och försöka få dessa att erkänna hur bra EU är... Vet att de alla älskar att debattera.

 


Vi har planerat denna manifestation länge och noga och vi ser verkligen fram emot att höra alla suveräna tal om EU på söndag.Beroende på om några i publiken vill tala och / eller om publiken har många frågor till våra experter, så kan det ta mer eller mindre lång tid. Helt omöjligt att säga säkert i förväg. Men vi räknar preliminärt med att vara klara 16.30. Tillstånd har vi för ytterligare tid om det skulle behövas.


Vi hoppas vädergudarna ler mot oss. Men oavsett väder så kommer det bli helt SUVERÄNT!

 

Sprid informationen vidare till era nära och kära. Det är inte många dagar kvar och vi behöver er hjälp för att det ska komma så många som möjligt.


Talarna lägger ner timtals på att förbereda sina tal. Och de blir då givetvis glada om de får en stor publik. Så se till att komma till Mynttorget på söndag kl 14!Manifestationen är för ALLA som är för swexit och som vill veta mer om EU. Vi bortser från eventuella politiska meningsskiljaktligheter. I denna sakfråga är vi alla överens.

 


Varmt välkomna till Mynttorget på söndag, alla som är för swexit!

Protestera mera! Alla tillsammans!/ Stockholmare för ett suveränt Sverige

EU-val special... Vi ses på Mynttorget på söndag!

EU-val special...

Vi ses på Mynttorget på söndag!
Mer info inom kort, så håll utkik...

Taggat med: 

Skriv gärna ut detta flygblad och dela ut i Stockholm!

OBS! Om ni vill skriva ut flygbladet - spara ner pdf-filen och skriv ut den!


Bilden är en screenshot av PDF-filen (lite suddig)


Nu hjälps vi åt! Vi ses snart!Flygblad inför 1 maj (1 A4-sida).pdf 

Taggat med: 

Swexit snarast del 4 - EU är ett hot mot yttrandefriheten!

EU vill censurera och bevaka Internet.


Det fria Internet har utgjort en  yttrandefrihetsplattform för hela Europa.


Opinionsbildning av det slaget är inte EU intresserade av.
EU begränsar vår självbestämmanderätt

 

Det leder för oss svenskar till:

Att vi inte får stifta lagar som går emot EU:s.

Att Sverige inte får lagstifta alls, exempelvis gällande handels- och konkurrensfrågor.

Att vi förmodligen tvingas byta valuta och ge upp våra svenska kronor till förmån för Euron.

Vi har svårt att gå ur EU. Överlag kan det bli problematiskt om vi vill börja gå emot.

Mindre inflytande över beslutsprocessen.Lissabonfördraget

 

Under sommaren 2005 ville EU att man skulle få medlemsländerna att acceptera en gemensam konstitution (grundlag).

 

I Frankrike och Nederländerna röstade folket emot att acceptera förändringarna. EU kom då med ett nytt förslag som går under namnet Lissabonfördraget. Alla länder, utom Irland, valde att ratificera fördraget utan folkomröstningar.

 

Irlands konstitution krävde dock att förslaget skulle föregås av en folkomröstning. Första folkomröstningen (den 12 juni 2008) slutade med 53,40 procent emot och 46,60 procent för. Nederlaget kunde EU inte acceptera och man lade nu stora resurser på ”informationskampanjer” på Irland. En ny folkomröstning hölls därför drygt ett år senare och då hade folkopinionen svängt. Därmed trädde Lissabonfördraget i kraft som en realitet för hela EU.

 

Euro

 

I Sverige hade vi en folkomröstning 2003 om vi skulle byta valuta och ansluta oss till EU:s valutasamarbete. Resultatet, trots stora ja-kampanjer, blev ett tydligt nej. Sverige tackade därför nej till att ingå i valutasamarbetet med EU.

 

Vi fick inget juridiskt bindande undantag (eftersom det aldrig ansöktes om det), utan istället ett informellt politiskt undantag.

 

Danmark och Storbritannien som också valde att behålla sin valuta har förhandlat fram juridiska undantag med EU.

 

År 2025 beräknas EU´s ekonomiska och monetära union vara färdig, då har man angett att även Sverige skall ha euro som valuta.

 

Det har framgått av en minnesanteckning från ett möte mellan två EU-kommissionärer som informerade EU-parlamentet, som läckte ut det till den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine.

 

 

 

Redan nu har vårt medlemskap i EU försvagat vår egen offentlighetsprincip; alltså öppen insyn i dokument på statlig och kommunal nivå.

 

Grundtanken med offentlighetsprincipen är att allmänheten ska ha en insyn i hur allmänna medel används.

 

EU har officiellt sett en slags offentlig öppenhet, men i praktiken betyder det att man får ta del av pressreleaser om EU´s förehavanden. Som vanlig medborgare kan man t.ex. inte få läsa mejl till och från EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

 

Motsvarande begäran hade godkänts gällande alla svenska politiker, så länge det inte gäller personliga ärenden eller statshemligheter.

 

Många tror att folkvalda EU-parlamentariker styr EU, så är inte fallet. Den icke folkvalda Kommissionen är en institution med betydligt mer makt.

 

Många medlemsländer inom EU har folkomröstat kring hur mycket makt man skall överlämna till unionen i olika detaljfrågor kring valuta och försvar m.m. Om resultatet går emot EU´s strävanden mot en enad federation så ser man till att folkomröstningen upprepas och får en förväntad utgång.


I Sverige får vi inte längre stifta våra lagar, alltså de regler våra medborgare ska leva efter.

 

Vi har lämnat ut vårt nationella självbestämmande till en toppstyrd organisation. De lämnar i sin tur över delar av den makten till rovlystna globala kapitalister, som vid missnöje kan stämma vårt land och låta Världsbanken avgöra tvisten.

 

EU går mot en totalitär federation, där censuren och åsiktskontrollerna hela tiden ökar och frihet och folklig insyn minskar.

 

Faktum är att Sverige, pga medlemskapet i EU, inte har något som ens liknar demokrati (folkstyre) som statsskick - trots att man påstår detta.__________________________________________________________________________EU ger oss åsiktsförtryck

 

 

Idag sker en omfattande internetcensur från alla de stora sociala medierna. De som har beordrat internetcensuren är EU, som även ställt ultimatum till IT-jättarna att agera mot så kallat ”näthat”.

 

EU-direktivet har bland mycket annat lett till att Youtube-dissidenter fått sina konton avstängda utan förvarning och att maktkritiska Twitter-konton stängs ner.

 

En av de värsta censuråtgärderna på Internet sker från svenskt håll där, regeringen tillsammans med företag som Google, Facebook och Youtube bland annat censurerar journalistiskt material från alternativa medieaktörer.

 

Sveriges regering må vara skrupellös, men hade inte kunnat agera som de gjort utan EU´s mandat i ryggen.

 

EU har ”förklarat krig” mot så kallad fake news inför EU-valet i maj. Även här har man ställt ultimatum och krav på IT-jättarna att ta bort material som inte stämmer överens med EU´s världsbild.

 

Europarlamentets vice ordförande har själv erkänt att EU´s ”fact checking” handlar om att ”hindra vissa politiker från att vinna platser vid nästa EU-val”. EU-representanten talade specifikt om EU-skeptiker som ska begränsas. Det är med andra ord valfusk  - som går ut på att hindra antiglobalister från att nå ut till presumtiva väljare.

 

För att hålla koll på alla oliktänkande krävs massiv övervakning. Artikel 11 och 13 i upphovsrättsdirektiven, vilka nu röstats igenom i EU, tvingar IT-jättarna till att tillhandahålla ”innehållsigenkänningsteknologi” för att skanna av användares beteenden.

 

Kritik mot filtren handlar om att de kommer att hindra fri debatt. Dessutom befarar många att massövervakningen av medborgarna kan komma att leda till att regeringar får tillgång till ett omfattande åsiktsregister.

 

Den första massiva censuråtgärden EU gjorde var den så kallade IPRED-lagen. Den innebär att internetleverantörer måste lagra information om sina användare för att sedan lämna ut till den gigantiska musik- och filmindustrin.

 

EU lägger sig allt mer i folkvalda beslut och vilka åsiktsströmningar och politiska organisationer som får råda i de olika länderna.

 

EU beslutade huruvida det nationaldemokratiska partiet i Tyskland, NPD, skulle förbjudas eller inte. EU valde att inte förbjuda NPD, med motiveringen från EU´s domstol att NPD inte hade tillräckligt stort inflytande över tysk politik för att förbjudas.

 

När den svenska regeringen nu utlovat att försöka förbjuda Nordiska motståndsrörelsen är det just EU-direktiv man hänvisar till.

 

EU arbetar även ekonomiskt för att säkerställa att misshagliga partier inte får inflytande. När det österrikiska partiet FPÖ genom fria val nådde regeringsställning svarade EU med att ekonomiskt bojkotta landet, något som ledde till att landet sattes i kris och därefter den folkvalde politikern Jörg Haiders avgång.

 

Idag har EU genomfört ekonomiska sanktioner gentemot länder som Ungern och Polen, vilka är fattiga länder som drabbas ännu hårdare.

 

Ett stort problem är att förbud mot politisk opposition och ingripanden i inrikespolitiska ärenden kan ske utan att det folkvalda parlamentet i det egna landet behöver besluta om det, eller stå till svars för sina beslut.

 

Man kan istället hänvisa till en osynlig kraft som tar besluten någonstans i Bryssel.

 

Repressionen från EU, mot stater och europeiska medborgare, visar att man inte är intresserade av att värna någon demokrati utan att syftet är att säkerställa att man bibehåller makten.

 

Medborgarna ska inte kunna protestera, vare sig på Internet eller via fria val - och deras åsikter ska övervakas av superstaten.

 

När varken censur, övervakning eller sanktioner fungerar krävs det muskler. Ledaren för liberala ALDE-gruppen inom EU har listat sex punkter för att förvandla EU från en union till en federal superstat, ett ”Europas förenta stater” där de europeiska folkens självständighet är avskaffad.

 

En av dessa punkter är ett europeiskt FBI.

 

I nuläget har Europol inte tillåtelse att agera över nationsgränserna utan medlemslandets godkännande. Ett nytt beslut från 2017 ger dock Europol ökade befogenheter i att operera mellan nationsgränserna och hämta in underrättelser om medborgarna.

 

Nästa steg på dagordningen är en gemensam militär, Eurocorps.

 

Denna insatsstyrka finns redan men är fortfarande liten. Eurocorps är i nuläget underställd EU och Nato. Planer finns på att utöka Eurocorps, nu när USA tvekar om att engagera sig allt för mycket i Natos förehavanden i Europa. Samtidigt rustar EU:s medlemsländer ner.

 

Målet är att inget land ska ha ett eget försvar, bara en armé som är underställd EU.

 

Detta innebär att ett land som vill slå sig fri från EU och vara självständigt, eller inte är tillräckligt lojalt mot EU, inte har något försvar gentemot den EU-underställda armén. En nationell resning från en EU-stat skulle förmodligen resultera i ett militärt angrepp från EU.

 

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har uttryckt att han vill ha en EU-armé, som kan sättas in mot Ryssland.

 

Europol och Eurocorps arbetar utefter en strategi för säkerhetspolitik där det bland annat framgår att Eurocorps också ska bekämpa kriser av inhemsk karaktär och att man förutom terrorism också ska arbeta mot ”våldsbejakande extremism” samt verka för ”övervakning och avlägsnande av olagligt innehåll i medierna”.

 

EU är den totala motståndaren till frihet och mer makt till superstaten innebär att din egen frihet kraftigt begränsas.

 

EU är ett instrument för att hålla folken i schack och se till att den globalistiska agendan genomförs.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Källor:

 

https://frittnorden.nu/eu-begransar-var-sjalvbestammanderatt/

https://frittnorden.nu/eu-och-asiktsfortrycket/

https://frittnorden.nu/nio-anledningar-till-varfor-vi-maste-lamna-eu/


Swexit snarast del 3 - Förrädarna skrev in EU-medlemskapet i vår grundlag!

EU´s inofficiella målsättning är den samma som FN:s, George Soros

eller gamla kommunistiska Sovjetunionens.


En enda konsumenttyp att ta hänsyn till och maximal vinst för storkapitalet. En konsument som är nöjd med sitt liv beståendes av att jobba häcken av sig för att kunna betala sina räntebaserade lån och sen hänge sig åt skräpkultur.

 


På detta vis tar man också död på möjligheterna för en framtida opposition att resa sig, slå sig fria och verkligen kunna uträtta stordåd – för hos ett folk som likriktats genom utblandning skulle också såväl motståndskraft som skaparkraft vara obefintlig.

 

Det överstatliga globalist-projektet EU är en av de värsta sakerna i modern tid som drabbat de europeiska länderna. Vi måste kämpa hårt för ett utträde ur EU, snarast möjligt.

 

EU´s fria rörlighet innebär i klarspråk öppna gränser mellan de europeiska länderna vilket bland annat resulterar i att samtliga medborgare i Europa kan flytta och bosätta sig som de vill mellan länderna.

 

I teorin kan alltså redan nu flera miljontals människor av främmande etnicitet flytta till Sverige – ett hot mot vår biologiska överlevnad.

 

Än värre kommer det bli när Turkiet i framtiden tillåts bli en del av EU och våra gränser kommer stå vidöppna för 80 miljoner turkar.

 

Ett av EU´s mål är att likrikta de europeiska länderna och folken. Man ska fördela rikedomar och resurser genom att de mer välmående länderna ska dela med sig av det folket i generationer tillskansat sig till de mindre resursstarka länderna.

 

Alla europeiska folk ska i slutändan få det precis lika dåligt. Då de nordiska länderna helt klart tillhör de mer framgångsrika inom Europa innebär detta för oss svenskar en avsevärd försämring.

 

Likriktningen gäller inte bara förbrukningsbara resurser och pengar, utan också etiska regler och kultur. Allt ska sänkas så att alla kan bli lika lite värda.

 

Med kraftigt centralstyrd jordbrukspolitik tas det inte längre fram en lika stor mångfald av livsmedel inom varje land. Varje land ska istället odla en eller få specifika grödor som gör länderna totalt beroende av varandras jordbruksproduktion och handelssamarbeten.

 

Systemet påminner om Sovjetunionens kolchos-politik, vilken bygger på att ingen ska kunna stå självständig.

 

Vidare byggs ett europeiskt försvar upp, som på sikt ska ersätta de nationella styrkorna.

 

Detta innebär att ett land som vill slå sig fri från EU och vara självständigt, eller inte är tillräckligt lojalt mot EU, heller inte har något försvar gentemot den EU-underställda armén.

 

Både vad gäller försörjning och försvar blir vi alltså totalt beroende av EU.

 

 

 

 

Sveriges framtid ska inte avgöras av globalister, storföretag och lobbyister

 

 

Den icke folkvalda kommissionen är den institution som, starkt påverkad av storföretagens lobbyister, tar fram nya lagar inom EU. Detta gör att kommissionen har betydligt större makt än (de likaledes lobbyistpåverkade) EU-parlamentarikerna som folket får vara med och rösta fram.

 

Vid det fåtal tillfällen när folket i något land, genom nationell folkomröstning, har fått vara med och tycka till om EU´s tyngre beslut, har dessa ändå körts över – antingen genom att en ny omröstning utlysts eller genom att man ändå smugit igenom, de av storfinansen initierade, förändringarna längre fram. EU bryr sig alltså föga om folkets vilja.

 

EU´s krångliga och byråkratiska beslutssystem gör att många medborgare inte orkar, eller ens har förmåga, att sätta sig in i beslutsgången.

 

Politrukerna sitter dessutom i Bryssel – alltså långt från folket – vilket gör att det blir ännu enklare för dem att slippa ta ansvar för sina beslut.

 

Av samma orsaker är det också enklare att dessa faller för frestelser och blir korrumperade. Denna risk ökas ytterligare på avsevärt genom att tusentals lobbyister tillåts röra sig fritt inom EU och har tillgång till såväl parlamentariker och kommissionärer, som de dessutom tillåts att ge dyra gåvor till, för att påverka beslutsfattandet till de stora multinationella företagens gagn.

 

 

 


 

EU´s nya lagar om upphovsrätt utgör ett allvarligt hot mot det fria Internet.

 

 

Lagarna tvingar tjänsteleverantörer på nätet att kraftigt begränsa vad användare får dela och sprida för material.

 

EU utövar också aktiv påtryckning mot samma internetföretag för att kraftigt begränsa vad som får sägas på respektive plattform.

 

Förutom att aktivt bekämpa medborgare så dömer man även hela stater som är oliktänkande. Stater bekämpas genom höga böter och handelsbojkott eller rent av militärt, och individer som tycker annorlunda hålls nere genom att EU hela tiden ligger i bräschen för hårdare åsiktslagar och tilltag mot fri alternativmedia.

 

De öppna gränserna och likriktnings-politiken leder till hårda angrepp mot såväl arbetstagare, djur och miljö, i de mer högstående länderna.

 

Storföretagen kan dumpa lönerna, genom att konkurrensen om jobben blir större.

 

Djurens rättigheter eller miljöfrågor kan nedprioriteras genom att konkurrensen om billiga inköp till exempelvis skolor och ålderdomshem blir högre.

 

EU gör det också enklare för företag att exempelvis flytta sin produktion till ett dotterbolag i ett land, där lönekostnaderna är lägre eller där inte samma etiska regler för djurhållning existerar.

 

De enda som gynnas av det i längden är storfinansen (och politiker mutade av dessa) som får lägre inköpskostnader samtidigt som de får lägre personalkostnader och således kan maximera sin vinst.

 

 

 

 

Vårt medlemskap i EU kostar oss många, många miljarder varje år.

 

 

Våra skattepengar borde istället självklart gå till vård, skola och omsorg.

 

Det mesta av pengarna går till likriktningsprojekt och jordbruksstöd i andra länder som inte alls gynnar oss, men också till administrationskostnader och höga politikerlöner.

 

Närmare 30 000 kommissionärer, politiker och tjänstemän ska ha löner som för många av dem vore totalt otänkbara i sina hemländer.

 

EU slösar också bort enorma summor pengar på att exempelvis flytta hela parlamentet, inklusive alla parlamentariker och sekreterare, mellan Bryssel och Strasbourg två gånger per månad. Inte för att det behövs eller fyller någon praktisk funktion, utan mer för att det står som en symbol för att de har makt att göra precis vad de vill – hur oansvarigt det än må vara.

 

 

 

 EU-lag går alltid före nationell lag.

 

 

Genom vårt EU-inträde har vi gett bort rätten att stifta våra egna lagar inom en mängd olika områden.

 

Vi får exempelvis inte längre lov att stifta lagar gällande handelspolitik och konkurrenslagstiftning.

 

När det kommer till andra lagar och regler så får vi bara bestämma gällande sådant som EU anser vara oviktigt och mer lokala frågor.

 

EU´s makt blir dessutom hela tiden större genom förändringar i EU´s konvention. Dessa tillägg och omformuleringar, som alla EU-länder är förpliktade att följa, ger EU mer kontroll på de tidigare suveräna nationalstaternas bekostnad.

 

Många tror att folkvalda EU-parlamentariker styr EU, så är inte fallet. Den icke folkvalda Kommissionen är en institution med betydligt mer makt.

 

Många medlemsländer inom EU har folkomröstat kring hur mycket makt man skall överlämna till unionen i olika detaljfrågor kring valuta och försvar m.m. Om resultatet går emot EU´s strävanden mot en enad federation så ser man till att folkomröstningen upprepas och får en förväntad utgång.

 

 

I Europeiska unionens råd – möts ministrar från EU-länderna för att diskutera, ändra och anta lagar och samordna politiken.

 

Det innebär att Sverige måste följa besluten även om Sverige röstat emot beslutet i ministerrådet.

 

Ministerrådet kan även ge Sverige direktiv som snarast skall implementeras i svensk lagstiftning. Om så inte sker kan det innebära dryga böter för Sverige.

 

Sverige måste anpassa sin lagstiftning till EU-rätten och inte ha lagar som strider mot EU´s regler. Men ibland händer det att en svensk lag och en EU-lag står emot varandra. Då är det EU-lagen som gäller, vilket kallas för att EU-rätten har företräde.

 

I klarspråk har vi förlorat rätten att besluta om vårt eget land.

 

EU har en gemensam yttre handelspolitik. Tull på olika varor mot länder utanför EU sätts till exempel enhetligt inom hela EU.

 

Avtal eller beslut som strider mot EU´s konkurrensregler är ogiltiga. Om företag bryter mot reglerna kan kommissionen besluta om böter samt om ålägganden vid vite att upphöra med ett visst beteende.

 

Såväl handelspolitik som konkurrenslagstiftning är alltså helt i händerna på EU och inget Sverige får styra själva.

 

EU har strävat efter att skriva handelsavtal med såväl USA som Kanada. Då Trumpadministrationen skrotade handelsavtalet TTIP har man istället nästan fullbordat CETA-avtalet som är mycket likt TTIP-avtalet i sin utformning. Dessa globala avtal försvagar rättssäkerheten.

 

Om ett stort företag anser att deras investering i t.ex. Sverige inte blev bra, eftersom vi har låt oss säga infört ännu bättre djurskydd med dyrare kött som följd, kan de stämma den svenska regeringen.

 

Tvisten avgörs inom Världsbankens tvistlösningsorgan ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). Där kan alltså Världsbankens globalister avgöra frågan.

 

Tror ni Världsbanken bryr sig i att våra djur ska må bra eller fokuserar de på pengar och vinst?

 

Denna rätt till förfarande ingår i CETA-avtalet, som snart kommer att vara en realitet för alla EU-länder.


---------------------------------------------------------------------------------------

 

Sverige har i grundlagen (Regeringsformen) infört att vi är medlemmar av EU:

 

10§ Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete. Lag (2010:1408).

 

---------------------------------------------------------------------------------------


För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två likadana beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten.

 

Detta innebär i klarspråk att Sverige inte kan lämna EU utan att ändra grundlagen.

 

Att våra politiker, Vänsterpartiet inkluderat, tog ett sådant här globalistiskt beslut är ett bevis för att de agerar som förrädare.

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------


Swexit snarast del 2 - Sverige ska inte vara en lydstat åt EU

EU ger oss likriktning istället för mångfaldDet leder för oss svenskar till:


Anpassning, och därigenom i de flesta avseende, försämring, efter övriga EU-länders nivå.

Sämre miljö- och djurskyddslagar.

Sämre arbetsmiljölagar.

Sämre anställningsvillkor.


EU som projekt syftar till att på artificiell väg uppnå ”allas lika värde” inom Europa.

 

Inget land ska vara bättre eller sämre än något annat. Inget folk ska ha det bättre eller sämre än något annat.

 

Sett till ekonomi, fri- och rättigheter (eller kanske snarare brist på dessa), lagar och annat är visionen att Europa ska vara ett och lika för alla.

 

För högstående länder, som vårt, innebär detta en försämring, som medför att vi får det lika dåligt som alla andra.

 

Sverige och de övriga nordiska länderna, har trots årtionden av påfrestande massinvandring fortfarande ett ekonomiskt övertag gentemot flera andra länder inom EU. Vi har lagt grunden, för ett samhälle där medborgarna har jämförelsevis hög rättssäkerhet och goda anställningsvillkor och arbetsmiljölagar.

 

Gällande etiska regler är vi ofta förebilder; till exempel har vi bland världens mest strikta miljö- och djurskyddslagar.

 

Alla dessa fördelar ska förminskas för att kunna höja de sämsta länderna inom respektive område av EU och således skapa ett mer ”jämlikt” Europa.

 

I Sverige leder detta alltså till sämre löner och rättigheter för arbetarna, sämre arbetsmiljölagar och därigenom fler arbetsrelaterade olyckor och även till sämre miljö och skydd för djuren.

 

Någon skulle kunna argumentera för att likriktningen är positiv, ur ett moraliskt perspektiv – att det är värt att få det sämre om man samtidigt vet att andra skulle få det bättre. Att artificiell rättvisa är något eftersträvansvärt i sig och att alla borde ha det likadant.

 

Detta är dock ett naivt tänk. Det är ju inte av slumpen, som vissa länder och folk fått det bättre än andra – det är resultatet av tusentals år av hårt arbete och kamp. Ska vi dra ett streck över denna historia och ge alla exakt samma förutsättningar?

 

Istället för att stärka andra länders djurskyddslagar, genom att påverka med våra egna värderingar i denna fråga, stödjer vi idag sämre lagar genom EU, då vi givits möjlighet att närmast tullfritt importera kött och livsmedel, som framställts på ett i Sverige olagligt vis.

 

Bland de svenskar som trots dessa argument tycker det är rimligt att alla ska få det lika i Europa rekommenderar vi att i första hand dessa påbörjar denna kamp på ett individuellt plan – alltså att denna förändring borde komma underifrån och inte påtvingas ovanifrån.

 

En bra start vore att dessa skänker 50% av sin lön efter skatt till ett av de fattigare länderna i Europa. Om detta låter som en ohållbar eller på något vis dålig idé visar det också på att det är en naiv, ohållbar och dålig idé ur ett europeiskt och statligt perspektiv.

 

 

 

 

EU vill, liksom man redan gjort med Finland, även ta in Sverige och Danmark i den gemensamma valutan Euro.

 

Då skulle vi bli än mer ekonomiskt likriktade och beroende av varandra, EU-stater emellan.

 

Går ett lands ekonomi åt fanders så gör alla andras också det. De gränslösa kapitalisterna kommer dock som alltid sitta säkert och även tjäna på kraschen genom sina möjligheter att påverka och förutse den ekonomiska utvecklingen.

 

Som tur är har de nordiska folken, med undantag, som sagt för finländarna, åtminstone än så länge sagt nej till detta spektakel och politikerna har också hittills respekterat denna önskan.

 

Det finns dock läckta EU-dokument som tyder på att denna vilja knappast kommer respekteras i framtiden och flera av ”våra” politiker är öppna med sin vilja om att gå tvärtemot folkets röst.

 

 

 

 

EU öppnar våra gränser

 

 

Det leder för oss svenskar till:

 

Fler främlingar inom våra gränser.

Mer smuggling och narkotika.

Kriminella nätverk av tiggande romer.

Högre arbetslöshet.

En sämre miljö.

Utförsäljning av våra allmännyttiga intressen.

Att de redan rika blir allt rikare – på vår bekostnad.

 

 

En av EU:s viktigaste slutgiltiga målsättningar är att upplösa de olika staterna till förmån för en enda superstat. Detta sker under täckmanteln av ”fri rörlighet”. Det innebär att vår nationsgräns ska suddas ut och istället är det Europas gräns som ska råda.

 

Detta har redan i mångt och mycket skett – den svenska gränsen står, med undantag för vissa extrainsatta passkontroller på senare tid, vidöppen idag gentemot de övriga EU-länderna.

 

Det här leder självfallet till att det blir väldigt lätt att flytta sig mellan de europeiska länderna och även att uppehålla sig i dem.

 

Även om vi ännu inte är där, skulle ett framtida turkiskt medlemskap genast göra saken ytterligare betydligt mycket värre – då skulle plötsligt Sveriges gränser stå vidöppna för 80 miljoner turkar, varav den absoluta merparten är muslimer.

 

Det leder också till att det blir färre gränser för utomeuropéer att ta sig igenom för att nå Sverige.

 

Lyckas väl afrikanen eller araben ta sig in i EU är det också ganska enkelt att därifrån ta sig vidare till Sverige. Tidigare när det fanns gränskontroller också mellan EU-länderna fanns det betydligt fler stopp på vägen då migranterna behövde ta sig över flertalet gränser.

 

Inga passkontroller eller gränsbevakningar i världen räcker om ett land är mer liberalt än de andra, med att dela ut medborgarskap till utomeuropéer. Då är alla plötsligt medborgare i hela Europa.

 

Ett EU-land kan inte besluta om att begränsa några av dessa ”rättigheter”.

 

Ett EU-land kan inte ens besluta om att inte ta emot några icke-europeiska invandrare utan att stöta på repressalier då ”alla måste ta sitt ansvar” inom EU.

 

Inte nog med att dessa vidöppna gränser leder till att massinvandringen snabbats på - så leder det också till fördelar för smugglare och kriminella.

 

Aldrig tidigare har det varit enklare att föra in droger i Sverige eller att sysselsätta sig med trafficking.

 

Aldrig tidigare har det heller varit enklare att fly och gömma sig undan från polisen genom att lämna landet.

 

De romska kriminella nätverk med tiggare som opererar land och rike runt hade också varit omöjliga att driva utan EU:s öppna gränser.

 

De öppna gränserna gäller också för företag, produktion och försäljning och öppnar därför upp för organiserad kriminalitet av ett helt annat slag.

 

Med minskade tullavgifter och enklare flytt av arbetare och produkter mellan länderna leder detta till en konkurrens som kanske kan gynna vissa (framför allt större) företagare, men som samtidigt ger långtgående konsekvenser för hela vårt folks framtid och vår miljö.

 

Varför ska en arbetsgivare anställa dig när han kan få någon från Estland att utföra samma arbetsinsats för halva priset?

 

Varför ska du köpa en produkt tillverkad i staden du bor i när du kan få en tillsynes likvärdig produkt som tillverkats i Makedonien mycket billigare? (Detta kanske för övrigt inte ens är något du känner till då det makedonska ursprunget döljs i storföretagets logotyp. Alltså, fast att du stödjer samma företag som du alltid har gjort och som kanske är svenskt i grunden, kan nu ingredienserna vara tillverkade någon helt annanstans utan din vetskap.)

 

Givetvis blir detta en negativ situation i många aspekter.

 

Dåligt för oss i Sverige, eftersom arbetstillfällena för våra medborgare minskar då både arbetsgivare och arbetstagare konkurreras ut.

 

Dåligt för Estland för att detta leder till att de får färre arbetsföra människor till de estländska företagen och färre som betalar skatt i Estland.

 

Dåligt för Makedoniens folk för att detta leder till att det exporterande företaget kan dubbla sina priser och därför hellre exporterar än att sälja inom landet till det egna folket.

 

Dåligt för miljön med produkter som fraktas längre sträckor och dessutom tillverkas i länder som kräver mindre ansvarstagande av producenten.

 

Jättebra för storföretagen, som kan utnyttja den billiga arbetskraften, de lägre inköpspriserna på import eller de genom export höjda slutpriserna.

 

Med de öppna gränserna är det dock ännu värre då det också gjorts betydligt enklare för företagen att starta upp filialer eller dotterbolag inom andra EU-länder.

 

Det medför att verksamhet enklare kan flyttas över landsgränser och leder i allt högre grad till att verksamhet i Sverige flyttas österut.

 

Storföretagen ska enligt EU ha samma möjlighet att kapitalisera på folkets behov och således luckras det upp för bestämmelser kring att sälja ut alla allmännyttiga intressen och låta alla ha samma möjlighet i köpen av dessa liksom i offentliga upphandlingar.

 

Detta leder ofta till bristande kvalitet då en mångmiljardär på andra sidan kontinenten givetvis inte kommer känna samma samhällsansvar för ett ålderdomshem eller en vårdcentral som den egna staten eller landstinget hade gjort. Detta är en av anledningarna till att mycket mat till skolbarn och åldringar idag köps från utlandet.

 

Staten får dessutom inte stödja inhemska företag, då detta anses hämma den europeiska konkurrensen.

 

Enligt den kapitalistiska värdegrund, som EU bygger på, är det så det ska vara.

 

Här finns inga högre värden, ingen respekt för naturen, folket och familjen.

 

Du är bara en konsument med ex antal produkter att välja på från den öppna europeiska marknaden.

 

En konsument i ett ekorrhjul där vårt eget folk fortlöpande ersätts av utomeuropéer med främmande värderingar och kultur.

 

En konsumerande zombie i ett gränslöst Europa där storfinansen ytterligare kan fylla på sina redan välfyllda konton.

 

 


 Swexit snarast del 1 - Vet DU hur EU fungerar?

Hur EU faktiskt styrs och fungerar är det skrämmande få som vet.

Vet DU?
Med tanke på den enorma makt EU faktiskt har över de nordiska medborgarnas liv är okunskapen bland gemene man om EU oerhört allvarligt.

 

Då det råder utbredd korruption inom EU och den överstatliga regerings-institutionen dessutom har tydligt negativa och irreversibla avsikter, är det dock mycket praktiskt för dess arkitekter och medarbetare att kunskapen och intresset om deras förehavande är lågt.

 

Många gånger kan man därför misstänka att de medvetet valt att göra beslutsprocessen onödigt byråkratisk och många av dess styrdokument så krångliga som möjligt – för att mycket få människor ska orka sätta sig in i det.

 

Man kan också misstänka att det är därför flera olika instanser och begrepp har namn som liknar varandra – för att dess granskare ska blanda ihop saker.

 

 

 

 

Så här fungerar EU:

 

Grundfördragen:

 

Detta kan sägas vara EU´s grundlag, som består av tre stycken fördrag. Dessa fastslår hur EU ska fungera rent praktiskt, vem som tar beslut om vad, hur ofta det ska hållas val och liknande saker.

Vidare innehåller grundfördragen idépolitik, gällande öppna gränser och likriktning inom EU.

 

Öppna gränser (s.k. fri rörlighet) vad gäller varor, tjänster och människor och likriktning de olika EU-länderna emellan – d.v.s. att skillnader, ekonomiska såväl som kulturella, ska minimeras.

 

Det ska med lagar och tvång skapas ”en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken”.

 

Gällande den idépolitik som återfinns i grundfördragen finner vi också ekonomiska mål så som ständigt låga budgetunderskott och inriktning mot inflationsbekämpning.

 

Det finns också med ett förbud mot offentligt stöd till verksamheter, då detta påstås skapa orättvis konkurrens.

 

Sist återfinns också sakpolitik i grundfördragen, gällande hur idépolitiken ska tillämpas.

 

Då och då uppdateras fördragen efter beslut av Europeiska rådet. Var gång detta skett, eller när något av de nya kommit till, har det lett till ökad makt för EU på bekostnad av de respektive ländernas regeringar. D.v.s. EU övertar hela tiden mer makt och inom allt fler områden.

 

När fördragen uppdateras eller det tillkommer nya måste dessa godkännas av ”folket” i EU-länderna, antingen genom respektive lands parlament eller genom folkomröstningar.

 

Detta låter fint i teorin, men ser väldigt annorlunda ut i praktiken. Fördragen är skrivna på extremt krångligt och byråkratiskt språk, vilket gör att det är väldigt få medborgare som orkar sätta sig in i dem.

 

De gånger folket hittills sagt nej till fördragsändringar, genom folkomröstningar, har det antingen lett till ytterligare intensiv EU-vänlig lobbyism och sedan en ny folkomröstning igen, eller så har förändringarna ändå smugits in i fördrag längre fram. Alltså på ungefär samma vis som läckta dokument menar kommer att ske med Sveriges nej till Euron.

 

EU-Domstolen:

(Ej att förväxla med Europadomstolen.)

 

Detta är en domstol i två steg, tribunalen och domstolen, som kan ta upp olika fall med privatpersoner, företag, kommuner eller rentav hela länder som misstänks gå emot grundfördragen.

 

Fall börjar oftast i tribunalen för att, om de överklagas och godkänns, gå vidare till domstolen.

 

EU-domstolens domar är juridiskt bindande och anses vara högsta instans och går alltså inte att överklaga vidare.

 

Exempelvis har EU-domstolen dömt ut höga böter till länder som vägrat ta emot sin EU-bestämda kvot av så kallade flyktingar.

 

De praktiserande domarna i EU-domstolen väljs ut av de olika EU-ländernas regeringar.

 

Europeiska kommissionen:

 

Den instans som lägger fram lagförslag inom EU, som ska gälla för alla EU-länder. Förutom lagförslag föreslår de också EU´s budget, samt avger yttranden, rekommendationer och meddelanden till EU-länderna.

 

Kommissionen består av 28 stycken tjänstemän, en från varje land, som valts fram av EU-ländernas regeringar i samråd med ordförande för EU-kommissionen och efter godkännande av EU-parlamentet. De sägs vara opolitiska annat än att de ser till ”det Europeiska allmänintresset”.

 

I verkligheten är dock dessa tjänstemän ofta före detta politiker som tillsätts av sina fortfarande aktiva politiska partikollegor.

 

Under var och en av de 28 kommissionärerna finns närmare 1000 anställda nationella tjänstemän som arbetar med att lägga fram förslag åt kommissionärerna. Oftast tillkommer dessa förslag genom direkt påverkan av företagslobbyister.

 

Flera av kommissionens lagförslag måste godkännas av både Ministerrådet och EU-parlamentet innan de verkställs, men undantag gäller i de flesta jordbruksfrågor, samt mindre viktiga lagar där kommission har full och ensam beslutanderätt.

 

Europeiska unionens råd:

Även kallat ministerrådet

(Ej att förväxla med Europarådet.)

 

Består av EU-ländernas ministrar inom tio olika områden.

 

Exempelvis hanterar de olika ländernas kulturministrar kulturpolitik, de olika ländernas handelsministrar hanterar handelspolitik o.s.v.

 

Ministerrådet tar själva beslut i en hel del frågor, exempelvis gällande sådant som rör skatter, social trygghet, uppehållstillstånd och operativt polissamarbete.

 

Vidare är en av Ministerrådets uppgifter att tillsammans med EU-parlamentet godkänna eller underkänna kommissionens lagförslag.

 

I samtliga omröstningar inom rådet används olika röstpoäng beroende på ländernas storlek.

 

Det som röstas igenom gäller dock för alla länder oavsett hur dessa röstat och det innebär att länder tvingas gå med på lagförslag och beslut som de röstat emot.

 

Mindre länders röst är i stort sett obetydliga på grund av låga poäng och dessa får då hela tiden anpassa sin politik efter de större länderna.

 

De tre nordiska EU-länderna har totalt 24 av 345 röstpoäng (Sverige 10, Finland 7, Danmark 7).

 

Ett råd av tjänstemän, som kallas Coreper eller Ständiga representanternas kommitté, är de som bereder frågorna till Ministerrådet. I mindre frågor kan Coreper ta beslut själva utan Ministerrådet.

 

EU-parlamentet:

 

Detta är den enda maktinstans inom EU som medborgarna kan rösta in företrädare i.

 

EU-parlamentets viktigaste funktion är att rösta om man vill godkänna eller underkänna kommissionens lagförslag.

 

Detta kan man dock inte göra ensamt utan att ministerrådet också godkänner.

 

Kommer inte EU-parlamentet och ministerrådet överens, tillsätts en förlikningskommitté, bestående av ministerrådet och lika många EU-parlamentariker, valda efter att spegla parlamentets politiska intressen, för att få den ena eller andra att ändra sig.

 

I övrigt kan EU-parlamentet godkänna eller underkänna de utvalda EU-kommissionärerna efter en ny mandatperiod eller genom misstroendevotum också senare.

 

 

Totalt sitter 751 framröstade parlamentariker i parlamentet. Av dessa har Norden 46 stycken (Sverige 20, Finland 13 och Danmark 13).

 

Parlamentarikerna organiserar sig sedan i olika europeiska block efter politiska intressen.

 

Europeiska rådet:

Även kallat EU-toppmötet

 

Består av regerings- eller statscheferna i EU-länderna samt EU-kommissionens ordförande.

 

Dessa tar fram fördrag eller ändringar till fördragen, samt tar direktbeslut kring en del frågor så som exempelvis specialregler och undantag för olika länder.

 

Det är också Europeiska rådet som ansvarar för att välja en ny ordförande för EU-kommissionen efter att en ny mandatperiod inletts (vart femte år).

 

Europeiska centralbanken (ECB):

 

Styr EU:s valuta- och räntepolitik från sitt säte i Tyskland.

 

ECB tar alla beslut om utgivning av nya Euro och således får inte medlemsstaterna ge ut nya sedlar eller mynt utan tillstånd härifrån.

 

Med anledning av hur många länders ekonomiska politik ECB kontrollerar påverkas även icke-euro länder starkt av denna genom handelssamarbeten och annat.

 

ECB räknas som en av världens mäktigaste banker.

 

ECB är så kontrollerad av den amerikanska storbanken Goldman Sachs att den av de få medier som kritiskt granskat bankens förehavanden fått namnet ”regeringen Goldman Sachs”.

 

Europeiska revisionsrätten:

 

Består av en revisor från varje medlemsstat, alltså totalt 28 stycken, som väljs av ministerrådet.

 

Har som uppgift att revidera EU:s räkenskaper, alltså att granska alla inkomster och utgifter, samt att bedöma så alla institutioner utfört sina uppgifter korrekt.

 

Medborgarinitiativet:

 

Medborgarna får komma med lagförslag till kommissionen.

 

OM kommissionen godkänner att lagförslaget inte går mot grundfördragen, tillåts det att medborgaren startar en namninsamling.

 

Om det sen samlas in 1 miljon namnunderskrifter leder det till att kommissionen behandlar det inkomna lagförslaget.

 

Lobbyister:

 

Kampanjarbetare anställda av olika företag för att påverka parlamentariker, kommissionärer och tjänstemän i olika frågor som berör olika storföretags intressen.

 

Det finns tiotusentals lobbyister inom EU och ännu fler som är verksamma nationellt inom de olika länderna. Flera tusen av lobbyisterna har fritt tillträde till EU-parlamentet.

 

Uppgifter från svenska EU-parlamentariker gör gällande att en parlamentariker i snitt träffar tio olika lobbyister varje dag inför en omröstning.

 

Var och en av lobbyisterna har med fullt lagligt stöd möjlighet att ge en gåva värd upp till 1500 SEK som hjälp i sin påverkanskampanj.

 

Bland lobbyisterna hittar vi exempelvis Goldman Sachs och George Soros Open Society Foundations som tydligt använt sin makt som lobbyister till att bedriva subversiv verksamhet mot Europas länder och folk.

 

 

 

EU är ett globalistiskt projekt.

 

Den officiella förklaringen till EU´s bildande är att det skulle vara ett europeiskt handelssamarbete.

 

Ursprungligen en kol- och stålunion för att utgöra en balans mellan öst och väst under kalla kriget och idag en ”motvikt” mot USA och något som ska stärka ”europeiska värden”.

 

EU´s visioner och praktiska genomförande avslöjar att man inte alls är intresserade av ett handelssamarbete mellan nationer utan av ett ”Europas förenta stater” som ska förgöra nationerna och alla europeiska värden.

 

EU´s väg mot federation handlar om att stycka upp och neutralisera nationerna genom att krossa deras nationella sammanhållning, göra dem beroende och utarma dem.

 

Nationalstaterna ska ersättas med regioner. Idealiskt för EU är om regionerna består av flera olika folkgrupper så att regionens invånare inte känner samhörighet med varandra.

 

EU är vidare ett system som bygger på de deltagande folkens svaghet. Tanken är att varje medlemsland endast skall ha förmågan att producera ett fåtal vapensystem och därmed vara beroende av de andra medlemsländerna för sitt försvar. Exempelvis skulle Sverige kunna producera artilleri, Tyskland stridsvagnar, Frankrike flygplan osv.

 

Ingen nation skulle därför vid behov kunna bygga upp en effektiv försvarsmakt för att ta tillvara sina nationella intressen.

 

Detsamma gäller för matproduktion, industri och annat som är nödvändigt för att en nation ska kunna hävda sina nationella intressen.

 

EU vill att deras Europas förenta stater har en egen grundlag, president, nationalsång, armé och så vidare.

 

Parlamentet har i stort sett noll inflytande, utan det är icke-folkvalda kommissarier och globalister som styr bakom kulisserna.

 

Europas förenta stater handlar om att ”frigöra” Europa från nationalism, etniskt blanda upp Europa, samt bilda en globalistisk superstat, där alla europeiska nationer utplånas.

 

EU censurerar Internet, så att inga nationella yttringar eller kritik mot EU kan få spridning.

 

EU propagerar för massinvandring och genomför ekonomiska sanktioner mot medlemsländer som inte ställer upp på detta folkmord.

 

EU säkerställer att EU-parlamentet inte har något inflytande, samtidigt som man utarmar medlemsländerna så att de inte ska kunna klara sig på egen hand och kunna försvara sina nationella intressen.

 

Europas förenta stater är ett allvarligt hot mot folkens överlevnad och alla europeiska länders nationella suveränitet.

 

Det är en generalplan för diktatur och tyranni, som syftar till att alla länder i Europa ska vara helt i händerna på globalister.


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Källor:

 

https://frittnorden.nu/sa-har-fungerar-eu/

https://frittnorden.nu/europas-forenta-stater/


Behöver Sverige ett swexit? Del 2 av 2

I år är det 25 år sedan Sverige


röstade ja till EU.Den EU-kritiska opinionen har sedan folkomröstningen 1994 blivit sviken av det politiska och mediala etablissemanget som överhuvudtaget inte förhållit sig till att nära hälften av svenskarna röstade nej till EU.

 

I EMU-omröstningen 2003 tog det politiska och mediala etablissemanget ställning för att Sverige skulle överge kronan. Ändå segrade de som ville försvara kronan och bibehålla makten över penningpolitiken i Sverige. Det berodde just på att folkomröstningen innebar möjligheten till en lång och genomgripande debatt om frågan. När svenska folket kunde ta ställning till de två sidornas argument, vann nej-sidan med klar majoritet.

 

Det är ingen överdrift att säga att svenskarna blev lurade, eftersom vi fick försäkringar om att medlemskapet inte skulle inkräkta på självbestämmanderätten i avgörande politiska frågor.

 

Om planerna på en federal stat hade hade redovisats öppet, skulle svenskarna troligen ha röstat nej.

 

Sedan dess har maktförskjutningen till EU ökat kraftigt – betydligt mer än vad som godkändes vid tiden för folkomröstningen. Men makten har aldrig förskjutits som ett resultat av att folket godkänt det.

 

Lissabonfördraget godkändes 2008 och EU-medlemskapet skrevs in i grundlagen 2010, utan att någon debatt existerade i något av fallen.

 

Svenska folket har fortsatt föras bakom ljuset av politikerna.

 

Sveket är således monumentalt och har pågått sedan 1995.

 

Samtliga riksdagspartier har idag begravt utträdesfrågan och mediernas rapportering om EU är i stort sett obefintlig.

 

Detta innebär inte att utträdesfrågan är passé. Tvärtom är det viktigare än någonsin att vi bildar opinion i frågan och tar ställning för nationen mot unionen när hela etablissemanget gör det motsatta – begraver frågan och ställer sig på unionens sida i alla lägen.

 

Om vi kapitulerar, kommer pengarullningen och maktförskjutningen bara att fortsätta, och det i tystnad.

 

I Storbritannien var EU-utträdet resultatet av en debatt som pågått i årtionden. Frågan om hur mycket makt som ska skänkas till Bryssel har hållits levande i hela det brittiska samhället. Trots Storbritanniens storlek visade det sig att en omförhandling av avtalet var omöjligt att åstadkomma. Därför valde britterna i folkomröstningen att lämna unionen.

 

Utlysningen av en ny folkomröstning om det svenska EU-medlemskapet skulle innebära en välkommen debatt om vad EU inneburit för Sverige.

 

Precis som i Storbritannien skulle folkomröstningen föregås av en genomgripande debatt där folket får ta ställning till båda sidors argument.

 

I den folkomröstningen skulle EU-motståndare i hela Sverige samlas och kunna åstadkomma samma historiska resultat som i Storbritannien.

 

Ett utträde ur EU kommer att innebära en efterlängtad nystart för Sverige som inte längre behöver bära unionens tvångströja.

 

Våra samarbeten med andra länder utgår från Sveriges och de andra ländernas egna unika politiska och ekonomiska förutsättningar. Allt samarbete är mellanstatligt.

 

Det nordiska samarbetet fördjupas återigen efter att ha varit eftersatt och nedprioriterat på grund av EU-medlemskapet.

 

Det europeiska samarbetet blir mer jordnära och ömsesidigt, fritt från storhetsvansinne och utopier.

 

Sverige söker ett konstruktivt bilateralt samarbete både med fria länder som Schweiz och Storbritannien och med de länder som fortfarande är kvar som medlemmar i unionen.

 

Vi återerövrar Europatanken från de som missbrukat den för att rättfärdiga omöjliga politiska utopier.

 

Europa förknippas återigen med dynamik, frihet och europeisk kulturell mångfald istället för EU:s centralisering, tvång och byråkrati.

 

Internationellt öppnas helt nya möjligheter för Sverige att utveckla goda bilaterala relationer och fruktbara samarbeten med länder över hela världen.

 

Sverige talar med egen röst i utrikes- och handelspolitiken.

 

Demokratin revitaliseras när det svenska folket återigen kan ställa sina politiker till svars och avsätta dem när förtroende inte längre finns.

 

Kvaliteten och legitimiteten i besluten ökar när de fattas på rätt nivå.

 

Svenska lagar stiftas i riksdagen, inte i främmande lands parlament.

 

Sverige behöver ingen överförmyndare som fattar beslut åt oss.

 

Vi är kapabla att hantera vår egen självständighet, precis som generationer svenskar gjort före oss.

 

Makten i Sverige ska utgå från folket och inte från anonyma politiker, byråkrater och lobbyister som styr EU.

 

 

EU-samarbetet utgör i dagsläget ett påtagligt hot mot friheten och gemenskapen i Europa. Det här är ett problem som behöver hanteras.

 

Vi måste lämna EU och istället utveckla ett starkt nordiskt samarbete.

 

Nordens exempel visar att mellanstatligt samarbete är rätt väg att gå; samtidigt som det varit det mest utvecklade och framgångsrika samarbete vi någonsin haft har det alltid varit frivilligt.

 

Eftersom de nordiska länderna har liknande förutsättningar och intressen har samarbetet gynnat såväl Sverige som övriga Norden.

 

De nordiska ländernas medborgare har bejakat det nordiska samarbetet och aldrig känt att beslut fattats högt över huvudet på dem av anonyma makthavare.

 

Och till skillnad från EU, vars reklamkampanjer inte alls stämmer överens med verkligheten, så har det nordiska samarbetet faktiskt levererat resultat i praktiken.

 

Men EU förhindrar, ja till och med motarbetar, nordiskt samarbete på högre nivå.

 

Först då vi lämnar EU kan vi återställa och vidareutveckla det nordiska samarbetet.

 

 

EU har tvingat på Europa en tvångströja där folken fråntas sitt självbestämmande och därmed sin integritet.

 

Det omöjliga politiska system som EU försöker konstruera har dessutom skapat missämja och friktion mellan länderna.

 

Dagligen ser vi exempel på hur Europas länder är alldeles för olika både politiskt och ekonomiskt för att kunna inlemmas i en och samma administration.

 

Det räcker med att titta på EU:s gemensamma asylpolitik och de vansinniga försöken att tvinga länder att ta emot migranter, för att inse vilka milsvida politiska skillnader som finns bland de europeiska länderna.

 

Byggs verkligen ett sammanhållet Europa genom att EU hotar länder som Ungern och Polen med böter eller andra sanktioner?

 

Det är en självklarhet att Sverige ska samarbeta med andra europeiska länder. Och många av våra problem är mycket riktigt sådana som vi inte ensamma kan hantera.

 

Men det finns ingen logik i att en överstatlig politisk union skulle vara lösningen på detta.

 

Ta bara internationell kriminalitet som ofta nämns som en anledning att EU behövs.

 

Multilateralt polisiärt samarbete kan vi åstadkomma tillsammans med de andra länderna i vilket fall som helst, och det arbetet fanns såklart även före 1995.

 

Det är väl knappast någon som tror att Schweiz skulle ha klarat sig bättre om de var med i EU?

 

Så varför skulle inte ett land som Sverige klara av att ha en liknande lösning som Schweiz?

 

Brexit var till stor del ett resultat av det opinionsbildande arbete som Nigel Farage från UKIP bedrev i Europaparlamentet.

 

EU-pamparna har länge sett Sverige som ett enkelt byte på grund av våra tafatta politiker som ända sedan folkomröstningen för 25 år sedan har lagt sig platt inför EU-etablissemanget.

 

 

EU har idag direkt möjlighet att införa nya lagar utan att de godkänts i riksdagen.

 

EU-förordningar blir lag i alla medlemsländer så fort EU godkänt förordningen. Den implementeras alltså inte ens i svensk lagstiftning.

 

EU-direktiv är precis som förordningar tvingande, men ska formellt införas i nationell lagstiftning. Om det inte görs dras Sverige inför domstol och får betala dyra böter.

 

Sveriges riksdag kan alltså aldrig stoppa en EU-lag, oavsett hur impopulär lagen skulle vara.

 

Enligt principen om EU-rättens företräde står dessutom alltid en EU-lag över en svensk lag. 

 

Det är också så att EU:s rättssystem fungerar på ett sätt som är helt främmande för oss i Sverige; EU-domstolen har nämligen mandat att i praktiken fatta nya lagar så länge som de innebär att öka EU:s makt. 

 

EU förbjuder oss idag att premiera svenska arbetare och företagare före utländska. Sverige får till exempel inte besluta att gynna svenska företag i offentlig upphandling eller att skydda svenska arbetare från utländsk låglönekonkurrens som bidrar till lönedumpning. 


EU:s årliga budget ligger på hisnande en och en halv biljon kronor!


Visste du att den enskilt största utgiften i EU:s enorma budget är jordbruk? Hela 40 % av EU-budgeten går till jordbruksstöd som framförallt gynnar franska storbönder.


Den näst största utgiften är EU:s utjämningspolitik, som innebär att svenska skattebetalare bekostar infrastrukturprojekt i andra länder  – vart pengarna tar vägen är ofta höljt i dunkel, och årligen hittar revisorerna enorma summor som EU inte kan redovisa var de gått.

 

Ett annat exempel på slöseri är den meningslösa flyttcirkusen som sker en gång i månaden, när hela EU-parlamentet i Bryssel packar ihop för att åka till Strasbourg i Frankrike under några dagar. Prislappen för flytten ligger på över en miljard per år.

 

EU är en fundamentalt odemokratisk organisation. Någon offentlighetsprincip enligt svensk modell finns inte.


Den enda direktvalda församlingen, Europaparlamentet, har i praktiken minimalt inflytande.

 

Kommissionen, ministerrådet och toppmötet är betydligt mäktigare EU-institutioner. Men i de institutionerna finns inte en enda folkvald företrädare.

 

Toppmötets permanenta ordförande, av vissa kallad EU:s president, är för de flesta européer fullständigt anonym och kan inte röstas bort. 

 

EU har dessutom genom hela sin historia visat prov på att man inte respekterar nationella folkomröstningar som går emot unionens agenda.

 

Varje gång ett land röstat nej, har landet fått rösta igen tills resultatet blivit det som EU krävt.

 

Det har hänt i  Danmark 1992, Irland 2001 och återigen i Irland 2008. EU accepterar aldrig någonsin ett nej, vilket visat sig när man ignorerade resultaten i folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna 2005, där folken röstade mot införandet av en EU-konstitution, men ändå blev påtvingade den.

 

 

EU hotar svensk neutralitet

 

Ett av EU:s viktigaste områden är den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken (Gusp). Det leds av EU:s motsvarighet till utrikesminister.

 

Sverige saknar idag därför en egen utrikespolitik. Vår utrikespolitiska talan förs av EU och vårt inflytande är nära noll.


Sverige låter nu de stora länderna i EU formulera vår utrikespolitik, vilket innebär att vi tar ställning i utrikespolitiska frågor som vi inte har att göra med eller som vi skulle behöva föra en egen talan i.

 

Svensk utrikespolitik måste syfta till att tjäna svenska intressen.

 

_____________________________________________________________________


EU:s fria rörlighet är en katastrof

EU:s fria rörlighet har i praktiken inneburit fri rörlighet för kriminella. Vi vet inte vilka som befinner sig i vårt land. Sveriges gränser är nedmonterade och det är fritt fram för vem som helst att ta sig hit. Den så kallade tremånadersregeln efterlevs överhuvudtaget inte. 

 

Det hitresta tiggeriet med tillhörande kriminalitet och sanitära olägenheter är även det ett resultat av EU:s fria rörlighet.


Det är dessutom i stort sett omöjligt att utvisa kriminella om de kommer från ett annat EU-land.

 

Så länge vi är kvar i EU är det omöjligt att säkra våra gränser.


___________________________________________________________________

EU vill ta in Turkiet som medlem

Sedan 1987 har förhandlingar pågått mellan EU och Turkiet om ett framtida unionsmedlemskap, och sedan 1999 ses Turkiet som en fullvärdig kandidat.


Om Turkiet skulle bli medlem skulle det bli EU:s näst största medlemsland och få ansenligt inflytande över den politik som drivs inom unionen.


Turkiets medlemskap hade även fått konsekvenser utanför parlamentet: Det hade varit det första muslimska och utomeuropeiska landet att ingå i unionen. 

 

Med EU:s fria rörlighet skulle över 80 miljoner turkar - samt alla som lyckas ta sig in i Turkiet från Mellanöstern - fritt kunna röra sig över Europa.

 

Dessutom skulle Turkiet, genom EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik, riskerar att dra in Sverige i konflikter med Turkiets grannländer, bland annat Irak, Syrien och Iran. 


____________________________________________________________________________

EU hotar det fria internet

Sedan EU gav sig in på att reglera internet har det fria nätet mer och mer försvunnit.

 

EU-byråkraterna har gång på gång visat att de inte förstår vikten av integritet eller klarar av att skydda den när starka affärsintressen pressar på för nya censurlagar. 

 

Den hårt kritiserade IPRED-lagen var den första vitt uppmärksammade censurlagen som Bryssel tvingade på oss. Den ger multinationella storföretag rätten att själva skipa “rättvisa” genom att utpressa privatpersoner – helt utan krav på rättssäkerhet.

 

Den innebär att internetföretagen tvingas lagra och lämna ut känslig information om våra nätvanor till globala storföretag.

 

Nu vill EU gå längre och genomdriva ytterligare inskräkningar på nätet.

 

De föreslagna artiklarna 11 och 13 – vilket allt pekar på går igenom – skulle i princip omöjliggöra för sidor som Wikipedia, och skulle orsaka enorma inskränkningar på sociala medier, nätmedia och sökmotorer. Resultatet hade varit ett övervakat och censurerat internet.


_____________________________________________________________________


EU präglas av korruption och lobbyism

Bryssel är idag världens lobbytätaste stad, till och med före det ökända Washington DC. Det beror på att Bryssel uppfyller två kriterier som gör det till en perfekt plats för lobbyister att verka i.

 

Dels handlar det om beslut med enorm magnitud, dels saknar medborgare kunskap och insyn i beslutsprocessen. Det innebär att processen enkelt riggas av lobbyister som tidigt vill påverka lagförslag för att gynna framför allt multinationella företag och storbanker, som är de som har arméer av lobbyistkårer till sitt förfogande.

 

Politikerna i EU uppvaktas ständigt av dessa lobbyister.

 

Lobbyisten George Soros´ stiftelse Open Society har granskat alla Europaparlamentariker och kommit fram till att en tredjedel av dessa “är bevisat eller sannolikt lojala till Open Society.”Det vore naivt att tro att EU kan reformeras inifrån.

 

 


Vem ska bestämma i Sverige?

Tycker du att vi svenskar ska ha rätten att bestämma i vårt eget land?

 

För ett litet land som Sverige finns bara ett sätt att ta tillbaka makten.


Sverige ut ur EU!


___________________________________________________________________________

Källor:


https://alternativforsverige.se/h%C3%B6g-tid-f%C3%B6r-swexit/

https://alternativforsverige.se/v%C3%A4nsterpartiet-har-%C3%B6vergivit-eu-fr%C3%A5gan/

https://alternativforsverige.se/vi-jagar-b%C3%A5de-r%C3%B6da-och-borgerliga-politiker/

https://alternativforsverige.se/gustav-kasselstrand-och-mikael-jansson-toppkandidater-i-eu-valet/

https://utur.eu/faktabank/

https://utur.eu/artiklar/tio-anledningar/

https://utur.eu/artiklar/vart-europa/

Behöver Sverige ett swexit? Del 1 av 2

Medlemskapet i EU

är en ödesfråga för Sverige.

Sverige måste ut ur EU!Både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har övergett swexit-frågan.

 

 

EU-motståndet i Sverige var länge tätt förknippat med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men så är det inte längre.

 

Miljöpartiet lämnade sitt krav om EU-utträde 2009 och är idag uttalade EU-vänner.

 

Vänsterpartiet har tonat ned EU-frågan mer och mer i takt med att de nationalistiska partierna vuxit sig starka över hela Europa.

 

Jonas Sjöstedt har fördömt Brexit och talat om att “inte gå i rasisternas fotspår”, och valt att i övrigt inte diskutera Sveriges framtid i EU över huvud taget.

 

När en EU-medlem valde att lämna unionen, valde vänstern att lämna sin EU-kritik.

 

Det vittnar om att vänstern själva blivit en del av den globalism de tidigare var motståndare till. 

 

EU kämpar för byråkraternas, bankernas och globalisternas Europa. EU har aldrig stått på arbetarnas sida och kommer aldrig att göra det med sin lönedumpningspolitik.


Antiglobalismen är idag en av vår tids viktigaste frågor.

 

Den svenska vänstern är helt harmlös för globalisterna. De har begravt frågan och neutraliserat sig själva.

 

Idag är det nationalistiska partier som är det stora hotet mot globalisternas framfart. 

 

SD har gått med i en EU-vänlig grupp i EU, ECR, som arbetar för att reformera EU. SD kommer inte att kräva någon folkomröstning om EU.

 

Frågan om swexit är för viktig för att begravas. Frågan måste komma upp överst på dagordningen. Utan swexit kan vi aldrig ta tillbaka självständigheten till Sverige. Sverige behöver ett swexit!

 

 

Skrämselpropagandan vad som skulle ske med Storbritannien när de valde att lämna EU har slagit fel. Istället för ekonomiskt kaos har den brittiska ekonomin gått bättre än förväntat.

 

Nu påstår ”experterna” att det ekonomiska kaoset kommer efter att de formellt lämnat unionen, men likväl som de tidigare domedagsprofetiorna slog fel kommer även dessa att visa sig felaktiga.

 

Lissabonfördraget som ratificerades av politikerna utan folkomröstning 2009 har inneburit att ytterligare makt har flyttats från svenska riksdagen och kommuner till den icke-folkvalda EU-byråkratin.

 

För att dessutom befästa Sverige som EU-land valde politikerna att skriva in EU-medlemskapet i grundlagen - även detta skedde utan folkomröstning.

 

Sverige betalar enorma summor till EU.

Dessa miljarder hade behövts i svensk välfärd, till polisen, försvaret och infrastruktursatsningar.

 

Vad får vi tillbaka?

 

Knark- och vapensmugglingen underlättas, konsekvenserna ser vi dagligen med det eskalerande antalet skjutningar.

 

Lönedumpning och utländskt tiggeri har blivit vardag.

 

Terrorister rör sig idag med lätthet genom hela Europa.

 

Migrationskaoset i Sverige har möjliggjorts genom de nedmonterade gränser som EU innebär.

 

 

Innan Sverige blev en del av EU var Sverige ett fungerande exportland.

 

Vår export kommer naturligtvis att fortsätta även efter att vi lämnat EU. Vi kommer kunna sluta egna bilaterala handelsavtal med EU och andra länder.

 

Så länge vi är med i EU måste vi kompromissa med alla EU-medlemsländer och vi saknar i praktiken möjlighet att forma en handelspolitik utefter svenska intressen.

 

Hårdast drabbas svenska arbetare som utsätts för en politik som utsätter dem för orimlig lönedumpningskonkurrens från låglöneländer i Östeuropa, vars arbetskraft nu har fri tillgång till den svenska arbetsmarknaden.

 

Vår exportindustri kommer naturligtvis att stå sig stark - troligen ännu starkare - utanför EU.

 

Efterfrågan på svenskt stål, svensk skog, svensk teknologi och andra viktiga varor och tjänster kommer att förbli hög oavsett om Sverige är med i EU eller inte.

 

Att Sverige skulle isoleras vid ett EU-utträde är inget annat än skrämselpropaganda. 

 

När Sverige lämnar EU bör vi istället verka för ett starkare och mer levande nordiskt samarbete på alla områden.

 

Ett starkare nordiskt samarbete är en nödvändighet i en orolig omvärld. Tyvärr har det nordiska samarbetet nedprioriterats till förmån för EU.

 

Nordiska rådet bör sammanträda flera gånger per år och måste uppgraderas från dagens diskussionsklubb till att åter bli en församling där konkreta beslut tas för att sedan verkställas av de olika länderna. 

 

 

Den 23 juni 2016 visade britterna att det är möjligt att lämna EU.


Det finns miljoner svenskar som vill att Sverige ska lämna EU.

Ändå finns inte ett enda riksdagsparti – och inte en enda svensk Europaparlamentariker – som företräder dem.

 

Det visar på vilken avgrundsdjup klyfta som finns mellan svenska folket och politikerna.

 

När debatten är så likriktad som den är idag, är det viktigare än någonsin att ta strid för Swexit. Om vi inte gör det, kommer maktförskjutningen och pengarullningen till Bryssel bara att fortsätta, och det i tysthet. 

 

Sverige har lovat gå med i Euron

 

Sverige folkomröstade 2003 om införandet av Euron som valuta. Resultat var ett tydligt nej.

 

Många tror att Sverige slipper införa euron eftersom folket sade nej i folkomröstningen 2003. Det stämmer dock inte, för redan i samband med EU-inträdet 1995 godkände Sverige Maastrichtfördraget vilket tvingar Sverige att bli EMU-medlem med euro som valuta.

 

Danmark och Storbritannien förhandlade fram undantag som gav dem rätt att behålla den nationella valutan, men svenska politiker struntade i detta.

 

Enligt läckta EU-dokument ska Sverige ha infört euron senast 2025.

 

 

Per person betalar du som svensk mer än någon annan EU-medborgare!

 

Trots Sveriges ringa storlek betalar vi mer totalt sett än Italien, ett land som är fyra gånger så stort som Sverige.

 

Sett till kostnad per person är läget än dystrare: Svensken betalar absolut mest per person i hela EU.

 

I år betalar Sverige en rekordhög EU-avgift på 43 miljarder, och den kommer att öka ännu mer de kommande åren.

 

 

Merparten av svenska lagar beslutas idag av utländska politiker i Bryssel.

 

Så mycket makt har flyttats från Sverige till Bryssel att det är tveksamt om man kan betrakta vårt land som självständigt längre.

 

I takt med att mer makt förskjutits från de nationella parlamenten till EU, har unionens krav på mer pengar ökat.

 

Det allt mer långtgående och påtvingade samarbetet skapar spänningar mellan Europas olika länder.

 

Istället för att verka för demokrati flyttas makten från befolkningarna till byråkrater, lobbyister och politiker, vilka inte är folkvalda och därtill är befriade från allt ansvarsutkrävande.

 

På samma gång dras Europatanken i skam genom att associeras med ett överstatligt projekt.

 

Ett svenskt EU-utträde är en förutsättning för att kunna återerövra självständigheten.

 

Med självständighet möjliggörs en nystart för Sverige och goda möjligheter till ett Europasamarbete som bygger på frihet och ömsesidighet.

 

 

Det är ett vanligt grepp bland EU:s förespråkare att göra unionsprojektet synonymt med Europa.

 

Men Europa är något helt annat än EU.

 

Den europeiska identiteten sträcker sig långt tillbaka i tiden, och dess självuttryck har under årens lopp realiserats i några av de mest högtstående och kraftfulla former i världen, inom områden som filosofi, vetenskap, litteratur, musik och konst.

 

De individuella nationerna har berikat både sig själva och varandra genom samarbeten och kulturella utbyten.

 

Ett konstruktivt och harmoniskt europeiskt samarbete har som fundament att ländernas särart och självbestämmanderätt respekteras.

 

EU hotar de fria nationerna

 

EU saknar respekt för den traditionella europeiska ordningen. De vill reducera det europeiska till att bli liktydigt med den egna ambitionen att centralisera Europa under en gemensam administration. Det är att i alla avseenden göra våld på den sanna Europatanken.

 

I EU förslavas nationerna till lydstater under det maktcentrum man vill etablera i Bryssel.

 

Men Europa har aldrig varit en stat och ska heller aldrig bli det.

 

Det är just tack vare avsaknaden av en centraliserad administration som Europa och dess länder har kunnat blomstra både kulturellt och ekonomiskt; nya idéer och innovationer har snabbt delats över gränserna. Samarbete och sund konkurrens mellan länderna har gjort Europas framgång exceptionellt mångfacetterad; den har kommit inom vitt skilda områden, från olika länder, i olika tidsepoker.

 

Europas unika styrka ligger alltså i dynamiken mellan det gemensamma och det nationella, mellan det regionala och det lokala.

 

I EU:s förenklade “one size fits all”-tänk finns ingen plats för de europeiska ländernas olikheter.

 

Alltför mycket makt koncentreras nu på ett och samma ställe. När de som kontrollerar denna makt dessutom inte är folkvalda, är vägen öppen för expansion: ännu mer makt och pengar begärs för att förverkliga utopin om ett Europas förenta stater och legitimera sina egna positioner.

 

Det är precis den utveckling som har skett ända sedan EU etablerades. Ett EU där européerna saknar insyn, och där besluten tvingas på länderna utan respekt för demokratin, har nu skapat ett Europa som är mer splittrat än på mycket länge.

 

Federalister i EU och deras anhängare i de nationella parlamenten är ansvariga för situationen.

 

Makten förskjuts effektivt från de folkvalda parlamenten till makthavare som befolkningarna inte har något mandat att byta ut eller ens ställa till svars för deras handlingar.

 

Istället ser lobbyister sin stora chans att påverka lagstiftningen.

 

______________________________________________________________________


Därför är Bryssel idag den lobbyisttätaste staden i världen, till och med före Washington DC.

 

Bryssel är vilda västern för lobbyister och storföretag för att påverka EU-företrädarna att göra lagar som gynnar dem.

 

I Bryssel uppskattas det finnas tio tusentals lobbyister. De representerar olika särintressen och storföretag – Europeiska såväl som internationella.

 

Det finns över 6 000 offentliga lobbyister med access till EU-parlamentet.

 

Men utöver det finns nästan 10 000 organisationer som frivilligt anmält sig till EU:s lobbyregister.

 

Med dessa inräknade tillkommer ytterligare 91 000 människor som är involverade i lobbyism inom EU.

 

Det gör Bryssel till världens lobbyisttätaste stad; lobbytätare än Washington DC.

 

När lobbyister utformar lagstiftningen i samråd med icke-folkvalda politiker är det uppenbart att det inte är folkens intressen som kommer främst.

 

Nationalstaterna är en förutsättning för folkstyre – överstatlighet leder alltid till motsatsen.

 

För att ta tillbaka makten till Sverige finns det bara en realistisk lösning:


Sverige ut ur EU!

 

 

Källor:


https://alternativforsverige.se/h%C3%B6g-tid-f%C3%B6r-swexit/

https://alternativforsverige.se/v%C3%A4nsterpartiet-har-%C3%B6vergivit-eu-fr%C3%A5gan/

https://alternativforsverige.se/vi-jagar-b%C3%A5de-r%C3%B6da-och-borgerliga-politiker/

https://alternativforsverige.se/gustav-kasselstrand-och-mikael-jansson-toppkandidater-i-eu-valet/

https://utur.eu/faktabank/

https://utur.eu/artiklar/tio-anledningar/

https://utur.eu/artiklar/vart-europa/

Jörgen Kromann: Res dig, förena dig och försvara dig!


Res dig, förena dig och försvara dig!


Dagens Sverige som av makthavarna kallas för ”mångkulturellt” har blivit raka motsatsen till det berikande paradis som utlovades. Här behövs knappast någon bevisföring mer än att hänvisa till den dagliga verklighet som vi nu tvingas leva i.


Den svenska kulturen och det svenska folkets traditioner har omringats och attackerats av en slags ytlig multikultiröra vars uppgift är att trasa sönder både den biologiska och kulturella svenskheten.

Makthavarna talar om de ”nya” svenskar som kommer från Mellanöstern, Afrika och Asien. Människor förvandlas alltså från att vara afrikaner, araber och asiater till att bli ”nya svenskar” genom en gränsövergång.

Vad finns det för logik i en sådan genomvidrig och folkfientlig lögn som säger att alla som får medborgarskap blir svenskar?

Indianerna trängdes inledningsvis undan av främst spanjorer och engelsmän och lurades med en rad så kallade fredsavtal som gick ut på att inringa dem i reservat. Indianerna förlorade stegvis den mark de tidigare bott på. Deras landområden togs över av de vita bit för bit. Man förtryckte således urbefolkningen med våld och lagar.


Det är ett rasistiskt angrepp riktat mot det svenska folket att anse att vi kan ersättas av en massinvandring från andra världsdelar.


Det är en retorik som avser att dölja det nu pågående folkmordet mot svenskarna som på grund av social diskriminering i kombination med yttrandefrihetsförbud reduceras och trängs tillbaka i område efter område.

Indianerna fick hålla sig till sina reservat och många svenskar väljer nu att hålla sig till sina allt mer omringade områden. Snart är det vi som kommer att leva i utanförskapsområden och inte de andra.

En gång var Rinkeby, Rosengård och Hisingen övervägande etniskt svenska områden och hur många fler sådana områden finns det idag i Sverige som nu har blivit no-go zoner? Vad innebär detta i praktiken? Jo, vi förlorar vårt land bit för bit!

Många svenskar känner nu en växande hopplöshet och det är förståeligt. Många mår mycket dåligt psykiskt. Många har drabbats av våldtäkt, rån, misshandel och hånfulla trakasserier. Otryggheten är omfattande liksom den sociala diskrimineringen som består av en negativ särbehandling vad gäller rätten till jobb, bostäder, socialt stöd, tandvård med mera.

Sammantaget är vårt folk mycket illa ute nu. Det ger oss allt färre möjligheter att försvara oss.

Vi tillåts inte debattera i media och vi tillåts inte tala klarspråk. Vi ska hållas nedtryckta av en rad epitet samtidigt som det politiska etablissemanget förtalar oss.

Uppköpta angivare försörjer sig genom att hora för makthavarna. Mycket påminner om den forna kommunistiska diktaturstaten Sovjetunionen eller varför inte det mer aktuella Nordkorea?

Jag önskar att alla folkslag helst har ett eget hemland.


Jag önskar en sann folkgemenskap i mitt Sverige och en nordisk folkgemenskap i ett framtida enat Norden. Jag har barn och barnbarn som jag vill värna på bästa sätt i nuet för deras suveräna och okränkbara bördsrätt till ett eget fosterland!

Stå upp för ditt folk med stolthet och framtidstro.

/ Jörgen Kromann


Läs hela texten på Nordfront:


ALLA TILL MALMÖ - Stötta Dan Park tisdag 2 april i hovrätten!

Stötta Dan Park tisdag 2 april i hovrätten i Malmö kl 9!

 


8 november 2018 dömde Malmö tingsrätt Dan Park till 3 månaders fängelse, bla pga ett twitterinlägg där Dan la upp en skärmdump på en annan persons twitterinlägg, som innehöll ett foto från när vänsterpartisten Jallow Mommodu, på en föreläsning om rasism, på en whiteboard visar en gammal bild från Dan, där Jallow finns avbildad på ett satiriskt sätt.


Dan undrade på ett skämtsamt sätt, i sitt twitterinlägg, vem han kan stämma för upphovsrättsbrott.


Då blir han åtalad för HMF samt ofredande / förtal och Jallow kräver skadestånd – för att HAN SJÄLV åker runt och visar upp bilden.

 


Dan har två gånger tidigare dömts till fängelse. Båda gångerna hann han avtjäna sina straff i häktet.

 

2014 handlade det första gången om en skylt på en demonstration.


Vänstern demonstrerade mot REVA och misshandlade Dan för hans skylt. När polisen sedan kommer omhändertar de DAN, men inte de som misshandlade honom.

 

Strax därpå häktas han, pga ett BLOGGINLÄGG. Domen blev en månads fängelse, så efter 1 månad i häktet är Dan fri.


Men i samband med sin konstutställning på Galleri Rönnquist & Rönnquist, häktas han igen och 9 av tavlorna omhändertas.


Två tavlor frias i rätten. Den ena i tingsrätten och den andra i hovrätten. 7 tavlor bränns.

 

Tingsrätten dömde till 6 månader, vilket hovrätten sänkte till 5 månader. Efter 3 månader i häktet släpptes Dan (dvs efter 2 tredjedelar av straffet).

 

Galleristen på galleriet dömdes till böter och villkorligt för medhjälp till HMF.

 

Så här säger Dan själv om saken:

”Det sägs att konst ska provocera och bryta normer. Men när jag då gör det, så blir det fängelse. Det är tydligen fel typ av provokation. Det mångkulturella samhället får inte ifrågasättas, så makten gör allt för att försöka tysta kritiker.”

 

”I media klagas det på att konstkollektivet Pussy Riot förföljs och fängslas i Ryssland, men att en konstutställning stängs ned och konstnären plus galleristen åtalas och döms i det "fria" Sverige är tydligen helt okej enligt svensk PK-media.”

 

När SVT-programmet Debatt gjorde ett program om Dan Park fick Dan själv inte vara med. Så ängsliga är SVT.

 

Åklagaren i det nu aktuella målet, Linda Rasmussen, är den åklagare som 2014 drev åtalet mot Dan, avseende de tavlor han ställt ut på Malmögalleriet Rönnquist & Rönnquist och som polisen stormade in under vernissagen och beslagtog.

 

Ta er till hovrätten och stötta Dan i hans kamp för konsten och för det fria ordet mot anarkotyrannin.

 

Nästa gång kan det vara DU som sitter på de åtalades bänk.


Stå upp mot maktmissbruket!


ALLA TILL MALMÖ!

 

Ordet "hets" har blivit helt missvisande, eftersom det nu räcker med "missaktning" enligt lagen för att yttrandefriheten skall anses vara brottslig. 

 

Lagen är så luddig och svepande, att den går att tolka hur som helst, vilket också görs för att skrämma folk till tystnad.

 


Jag säger exakt som Dan Park sa på Mynttorget 3 februari i sitt tal:


”För övrigt anser jag att Hets mot folkgruppslagen ska förstöras.”

 

Dags att avskaffa gummiparagrafen Hets mot Folkgrupp!


            

Fritjof Persson från partiet Populisterna uppmanar alla att stå upp för det fria ordet och gå till Dan Parks hovrättsförhandling på tisdag (imorgon) kl 9 på morgon.


Läs mer på Ingrid och Maria!

Markus Anderssons tal på Mynttorget - text och video

  Markus Anderssons tal på Mynttorget 10 mars 2019 på temat: Nu spränger vi Åsiktskorridoren


  Jag är konstnär och målar i traditionell anda med en rad olika teman. Bland annat målar jag bilder i olja och akvarell av svensk natur, av havet, skogen och även porträtt. Någon enstaka gång målar jag även direkt samhällskritiska bilder.

  Jag tänkte inleda med en händelse ur mitt egna liv, som tydligt åskådliggör den snäva åsiktskorridoren inom konst- och kulturvärlden.


  År 2006 blev jag inbjuden via en annan konstnär att delta i en samlingsutställning på Moderna museet.


  Händelsen var mycket speciell eftersom att detta innebar att det för en gångs skull, just då, fanns klassiskt målade, delvis nationalromantiska bilder på Moderna museet. Dessutom hade jag gjort en serie målningar av personer som massmedia hanterat illa på olika vis. Bland annat den här av Christer Pettersson, visa! Och den här av salig Daniel Wretström som lynchmördades i Salem utanför Stockholm.


  Reaktionerna lät inte vänta på sig. Kända kritiker som annars brukar säga att gränser ska brytas, ropade nu efter hårda gränser. De ondgjorde sig över att bilder på svenska lador och vackra blonda damer hängde utan varningsskyltar på Moderna museet! Samma kritiker som hela tiden brukar tjata om att konst ska provocera gick nu i taket när deras egna ismer och fördomar problematiserades.


  Jag blev i de stora dagstidningarna anklagad för allt från politisk extremism till att vara en dålig konstnär. Men detta var inte nog. De ville få bort mina bilder från utställningen, alternativt stoppa hela utställningen. Så de kokade ihop en krystad anklagelse om upphovsrättsligt intrång.


  Saken gällde att jag hade tittat på massmediabilder när jag målade min syndabocksserie, vilket är naturligt eftersom det var massmedia jag ville kritisera. Detta är självklart inte olagligt, konstvärlden är full av kollage från massmediabilder och liknande.


  Men jag blev polisanmäld och en lång juridisk process startade, jag fick gå på polisförhör och hamnade i både tingsrätten, hovrätten och slutligen högsta domstolen där rättvisan till sist segrade och jag vann. Denna process höll på i sammanlagt elva år.


  Det här belyser hur snäv och välbevakad åsiktskorridoren är, för det är väldigt sällan något slinker igenom utan godkännande från den så kallade kultureliten vilka bättre beskrivs som kulturmaffian. För att bli godkänd av den, krävs att man bifaller alla maktens totalitära ideologier och ismer, det vill säga i vår tid bland annat feminism, mångkulturalism, och till och med amerikansk imperialism.


  Den offentliga konsten som vi alla tvingas se på gator och torg och på skattefinansierade moderna museer, styrs av allt annat än folkliga och demokratiska krafter. Den styrs bakom kulisserna i en grad som de flesta inte känner till. Detta gäller i hög grad i hela västvärlden.


  Åsiktskorridoren sträcker sig naturligtvis långt utanför Sveriges gränser även. Det började med att traditionshatiska krafter fick makt över konstscenen och konstmarknaden via säkerhetstjänster.


  Efter andra världskriget infiltrerades Europas kulturliv av den säkerhetstjänst som säger sig ha rätt att mörda och tortera folk över hela världen, det vill säga CIA. Detta i en omfattning som de flesta har svårt att tro på. Men det är inte på något vis hemligt utan finns till och med i deras egna offentliga dokument.


  Ett av syftena med denna infiltration var att försvaga europeisk traditionell kulturell identitet. Inom psykologin är det ett vedertaget faktum att en individ eller grupp med svag identitet blir sårbar och kan lättare påverkas med manipulation och propaganda.


  Man skapade en konstscen och konstmarknad där en liten pervers elit fick totalt tolkningsföreträde kring vad som kallas god och viktig konst. De manipulerade konstmarknaden från grunden och upplöste alla konstkriterier, vilket innebar att de dömde begåvade skönhetsälskande konstnärer till utanförskap och konstant motvind, medan de kunde höja allehanda perversa skojare till skyarna.
  Och det är precis så vår konstscen ser ut idag.


  I tider av politiskt förtryck och påtvingade omvälvningar borde kulturscenen kunna få vara en fristad för politiskt motstånd och ha en större, varierande flora av åsikter som stöts och blöts.
  Men hur ser det egentligen ut här och nu? Hur ser det exempelvis ut inom litteraturen?


  Varför ser vi så få stridbara rebelliska författare i bokhandeln?
  Varför bara alla dessa otaliga så kallade kulturpersonligheter som ska uppfostra oss och få oss att tänka som makthavarna vill?
  Det rensas ut böcker från bibliotek, skolor och daghem. Det ändras och censureras i folkkära författares böcker. Det finns inte längre någon sant fri kulturscen i offentligheten. Kulturscenen är överallt nerkladdad med maktens ideologier.


  Och inom litteraturen, precis som inom konstvärlden, lanseras medelmåttiga medlöpare som stjärnor.


  Ett exempel på hur detta kan gå till är författarparet Kepler. Innan någon utanför förlagskretsen hade läst deras första bok, hade man översatt den till tjugo språk! Man hade alltså bestämt att skapa en bästsäljare. Med massmedias uppbackning var det sedan en lätt sak att ordna. Den självständiga läsarens omdöme betyder alltså ingenting i den världen.


  Det är ingen vild gissning att Stieg Larssons böcker, alltså han från Expo, lanserades över hela världen av precis samma propagandistiska krafter på liknande vis.


  Det är lätt att konstatera att propagandaministeriet kan upphöja vilken skit som helst till skyarna, men det kan vara svårare att se hur viktiga och riktigt bra och intressanta böcker stoppas.


  De verkliga begåvningarna överlever i bästa fall som outsiders och kan hanka sig fram på marginaliserade eller underjordiska förlag och liknande. Men i de fall någon på allvar lyckas spränga åsiktskorridoren kopplas mer brutala krafter in. Nyligen stormades ett bokförlag i Tyskland av polisen och en hel bokupplaga konfiskerades.


  Ett annat exempel är den numera avlidne och avhoppade tyske journalisten Udo Ulfkotte. Denne man arbetade många år som framgångsrik journalist i Tyskland. Men han hoppade av och avslöjade mycket av det snuskiga skumrasket inom massmedia.
  Han avslöjade att ett stort antal av de mest uppburna journalisterna i Tyskland arbetade direkt under CIA och alltså arbetade uteslutande för amerikanska imperialistiska intressen.


  Detta skrev han om i en bok som hette "journalists for sale". Denna bok såldes på eget förlag via facebook och liknande. Trots de små kanalerna gick försäljningen otroligt bra. Men han stängdes av från sociala medier och tvingades att leva på hemlig ort eftersom han blev hotad från flera håll.


  Denne man skrev också en bok som hette" boundless criminality", alltså gränslös kriminalitet, som handlade om den gränslösa, till stora delar importerade, brottsligheten i Tyskland. Men även denna bok stoppades i sin linda.


  De förhållanden Udo Ulfkotte beskrev är givetvis desamma, till och med i några avseenden betydligt värre, här i Sverige. Hans böcker skulle verkligen ha behövts här för att upplysa oss om den nakna verkligheten.


  Här tänkte jag läsa några rader ur Sven Deblancs bok Moria land:
  "I draksåddens tid,
  Nationer ska du veta min son, likvideras på så sätt att man först tar ifrån dem deras minne, ja vi insåg försent hur nära vi hörde samman i denna gamla världsdel. Man vill förstöra våra böcker, vår bildning, vår historia.
  Andra skriver nu böcker åt oss, ger oss en annan bildning och tänker ut en annan historia – Europa börjar glömma vad det en gång varit".
  Slut citat.


  Det här belyser väl det angrepp som vi utsätts för, och som inte bara riktas mot våra traditionella kulturuttryck utan även direkt mot vårt kulturarv.


  Ett exempel är det angrepp som inleddes under kulturministern Alice Bah Kunke. Då inleddes bokstavligen en systematisk skrotning av vårt kulturarv. Nu skickas en stor del av arkeologiska fynd från brons-, järnåldern och vikingatiden direkt till skroten för metallåtervinning.


  Hittar man fyra vikingasvärd från vikingatiden skickas tre till skroten och ett behålls för forskning. Det innebär att ett upphittat vikingasvärd kan omvandlas till en skiftnyckel som säljs på Biltema eller en kapsyl på en ölflaska på Systembolaget.


  Något liknande har inte skett i fredstid i något land, men det har skett under brutala diktaturer som till exempel under kulturrevolutionen i Kina.
  Angreppen på vår kultur är många!
  Vi är alla utsatta för psykologisk krigföring och massiv indoktrinering.


  Ska vi lyckas bekämpa dessa destruktiva krafter kan vi inte kompromissa.


  Det florerar allehanda osanna och negativa klyschor om oss svenskar. Acceptera aldrig sådant!


  Vi besitter en ovanligt rik och djup kultur som är beundrad runt om i världen. Den ska vi slåss för och bygga vidare på.


  Sist men inte minst, lev efter devisen:
  Vill du förändra Sverige så måste du själv vara förändringen!


  -----------------------------------------------------------------------------------


  Här kan du se Markus Anderssons tal

Stå upp för yttrandefriheten - Backa Dan Park!

Dan Park, gatukonstnären, ska till hovrätten på tisdag, anklagad för HMF.


Han riskerar 6 månaders fängelse i värsta fall, pga en handfull bilder.


Dan Park har redan suttit i fängelse 2 gånger pga sin kontroversiella konst.


Han har även blivit grovt misshandlad av vänsterextremister pga sin konst, två gånger.


I Sverige fick han fängelse för 7 av sina tavlor. I Danmark fick han ställa ut samma tavlor utan minsta problem.


Är Sverige ett friskt land?Mördare och våldtäktsmän döms till villkorligt. Men för ett par BILDER ska man få 6 månaders fängelse?! Fundera över rimligheten i detta! Känns det logiskt? Känns det som rättvisa? Känns det rättssäkert? Låter det som att vi lever i en demokrati?


Jag uppmanar alla som kan att ta sig till Malmö och närvara på Dans rättegång! Jag uppmanar folk att livesända! Jag uppmanar folk att stå utanför hovrätten med plakat och demonstrera! Jag uppmanar alla alternativmedier och bloggare / poddare i hela Sverige att ta sig dit!


Det är totalt oviktigt vad bilderna föreställer (jag har sett dem och det är bara trams att döma någon till fängelse över dessa bilder).


HMF-lagen måste bort. Att dömas till fängelse pga BILDER är helt orimligt. Det är absurt! Det är själva definitionen av absurt!


Ta striden nu för yttrandefrihet och backa Dan Park!


Slut upp i hovrätten på tisdag kl 9. Nästa gång kan det vara DU (eller jag) som riskerar 6 månaders fängelse pga att vi delat en bild. Vill du bo i ett land där konstnärer sätts i fängelse för sin konst? Det låter mera som Ryssland eller Kina. Men det är verkligheten här i Sverige. Ska vi behöva ha det så?!


I demokratier sätter man inte konstnärer i fängelse pga deras konst. Så är Sverige verkligen en demokrati???


Konstnärer ska utmana normerna och ifrågasätta makthavarna. (Det ska även helt vanliga medborgare kunna göra för övrigt).


Det finns ingen yttrandefrihet i Sverige. Om det bara är tillåtna åsikter och yttranden som tillåts. Då är det per definition inte yttrandefrihet.


Jag vill ha yttrandefriheten tillbaka! Jag vill inte hamna i fängelse pga mina åsikter eller pga att jag delat en bild, ett filmklipp eller en artikel, eller skrivit ett blogginlägg, som inte föll makthavarna i smaken. Vill DU? Om inte - så måste du, ja just DU, backa Dan Park!


Alla som kan! Se till att ta er till hovrätten i Malmö på tisdag kl 9. Vi ska åtminstone inte låta Dan stå där ensam med sina PK-domare och vi ska visa dem vad vi tycker om hur det svenska (o)rättsväsendet fungerar.


Står man inte upp för de som har obekväma åsikter. Då står man inte upp för yttrandefriheten öht. Så enkelt är det. Antingen gäller yttrandefrihet för alla. Eller så har vi ingen yttrandefrihet alls.


ALLA TILL MALMÖ!


Se denna intervju med Dan Park som Palaestra Media gjorde. Den behöver man se för att inse vidden av vansinnet. Se den!
Vill du läsa mer om (och av) Dan Park, så följ länkarna nedan:


Dan Parks tal på Mynttorget: Vad fan är Hets mot Folkgrupp? 

Dan Parks tal på Mynttorget 10 mars 2019 - text och video 


Gästinlägg Dan Park: HMF-lagen är rasistisk och antidemokratisk! 


Dan Park efter fängelsedomen: ”Vansinne att jag blir dömd”

Dan Park inför rätta igen 


P1 dokumentär om gatukonstnären Dan Park  Gästinlägg Mynttorgsaktivisterna

Till dig som inte står
sida vid sida med oss


Jag fick frågan om jag kunde knåpa ihop några rader om vad som händer när folket inte sluter upp på demonstrationerna samt vad detta innebär för arrangörerna, talarna och övriga inblandade som sliter som galärslavar för var demonstration som arrangeras.

Detta är ett ämne som jag anser mig ha goda kunskaper i då jag varit aktiv i fysiska opinionsyttringar i drygt 4,5 år utan längre paus. De senaste åren tillsammans med Mynttorgsaktivisterna.

Jag har vart med på när första fröet såtts fram till att färdig produkt kunnat presenterats och en fix och färdig demonstration erbjudits till vårt högst frustrerade folk - ta en titt på sociala medier, parametrarna slår i taket. Rädsla, vanmakt frustration och upprörda poster VERSALER med kvadrupla utropstecken efter!!!!Stanna upp här en sekund. Blunda, visualisera och tänk på det du läst under din timslånga scrollning i flödet. I dessa kommentarsfält finns helt klart en potential till en "leveé en masse" (Leveé en masse är franska och betyder att en stad massmobiliserar med utskrivning av hela den stridsdugliga befolkningen. Civilbefolkningen tog helt enkelt spontant till vapen när det inte fanns tid att upprätta ett förband) REVOLUTION!
Stanna kvar i tanken men ta ett par rejäla kliv framåt tidsmässigt... 


1 månad senare 

Känner ni efterdyningarna av revolutionen? visst är det fantastiskt att vi lyckades avsätta nuvarande regering? Maken till folkligt raseri har vi aldrig beskådat. Kvinnor, barn, ja, unga som gamla stod utanför regeringsbyggnaden med en armada av stridslystna män som en skyddande mur framför sig. Folket hade fått nog! Nu kan vi äntligen rensa ut landsförstörande systembelastande element och ge allas våra barn en tryggt och stabilt land att leva i.

Tack för er fenomenala insats/Varmt tack från djupet av våra fosterlandshjärtan.

/Arrangörerna

Vad som egentligen hände

Detta mina läsare, detta hade kunnat vara sant, detta hade ni kunnat vara delaktiga i. Sug på den du! Framtida historieböcker hade kunnat läsas av dina ännu ofödda barn och barnbarn. Tänk så otroligt stolta de hade kunnat bli över DIG att du faktiskt offrade ett par timmar till denna gemensamma kamp och att du gjorde det för deras skull. Det hade vart ärorikt, ståndsmässigt ärorikt.
Men i stället blir det tvärtom, dagen kommer när någon av allas våra barn ställer frågan till dig "men varför gjorde du inget?" Finns det äkta nationalism och fosterlandskärlek i dig så måtte du då sjunka i hop i djupaste skam den dagen dessa ord faller över dig.


Processen kring att arrangera en demonstration/manifestation


Drar i korta drag en summering om hur mycket tid det är som ligger bakom en demonstation/manifestation. Det hela är som ett stort pussel som ska byggas med att leta talare - konversera digitalt och via telefon med dessa en tid. Talaren ska sedan sätta sig och gå igenom "omvärldsläget" och fundera på vad som är viktigt att säga och hur det ska framföras och klockas för att bli lagom långt. Sen är det tillstånd som ska fixas, den stora jakten på funktionärer drar igång och detta är en parentes för sig. Den processen är enormt tids och energikrävande och väldigt frustrerande när tillfrågade inte ens bemödar att skicka ett "ja" "kanske" eller "nej" Blåslampan blir ens främsta arbetsredskap och jakten kan börja. Passar på att lägga in en liten blänkare om att det vore högst respektfullt mot arrangören om lite bättre vilja visades. 

Att marknadsföra en demonstration är också en process som digitalt pågår 24-7.

Hursomhelst, för att göra en lång historia kort, det är ett tidskrävande arbete och allt görs utan en krona i ersättning. Familj, fritid, jobb, allt får stå tillbaka. Det som ni lugnt kan fortsätta med i er bubbla får arrangörerna försaka. 

Demonstrationen som arrangerades den 10 mars var en demonstration som nog kommer gå till historien som den värsta. Mynttorget är ett blåshål men inte en gång under alla våra hundratals tillfällen vi stått där har det vart så bitande kallt. Samtliga inblandade led oerhört i den stränga blåsten men framförallt vi som "arbetade" under densamma. Har skrivit det i olika kommentarsfält senaste veckorna men säger det igen, vi vet inte om det är politikernas svek eller ert svek som kändes värst men det lutar faktiskt åt det sistnämnda. Fundera ett slag på detta. Finns det någon grad av skammens rodnad på dina kinder? om svaret är "JA" så finns det en chans att just DU blir förlåten. Sanningen att säga och sanningen måste vi som arrangerar få säga: SKÄMS PÅ ER!

.....och på Facebook fortsätter parametrarna gå i taket av just DIN upprördhet över nattens grova gruppvåldtäkt eller om det var dödskjutningen i ett tätbebyggt område...

Vi som arrangerar eller på något sätt är delaktiga i dessa manifestationer har bytt tankar och åtskilliga kommentarsfält har betats igenom och tankar har samlats in så texten ni läst är en uppsamlad mix av besvikelsen vi burit sen den senaste demonstrationen.

 
Varför DU borde sluta upp med oss


Läget i landet är ALARMERANDE. Till och med i systemmedia som betett sig närmast svenskfientlig senaste åren har börjat rapportera på ett någon mer sanningsenligt sätt. Varenda morgon vaknar ett par familjer med en svårt traumatiserad dotter och NI gör INGENTING! Jo, ni skriver kommentarer i vredesmod, går in på en sida och ser att en demonstration är på gång, klickar er fram till kommentarsfältet och skriver "Bra jobbat men jag kan tyvärr inte delta för att........" Stopp! Skriv inte varför du INTE kan komma. Det är ointressant för oss arrangörer och gör bara ont i att du ännu en gång prioriterar annat före att stå sida vid sida med oss på gatan. 


Till er som ansluter er till oss

Till er som KOMMER eller som ALLTID kommer - nu känner vi igen er och er närvaro värmer enormt. Det skulle vara fint om vi hann prata lite närmare med er men tiden finns inte alltid till det när vi "jobbar" men ni vet var ni kan nå oss. Skicka iväg ett pm eller mess om ni har lust med en enkel fika eller något annat trevligt. Alltför många sitter ensamma och det är INTE ok. Såvida den ensamheten är självvald förstås men annars, inte! Vi kan träffas mellan demonstrationerna och skapa en gemenskap - en folkgemenskap. Det finns mycket man kan göra som inte kostar - hänsyn tas alltid till allas plånböcker. Ingen ska behöva avstå för att de inte har råd. Kanske är just DU som läser detta en fena på att lira gura? varför inte spela lite för oss? vi sjunger hellre än bra men det spelar mindre roll. Vi har en svensk visskatt som vi måste hålla vid liv. Cornelis, Åkerström, Georg Riedel med flera. Kanske har du annan fin kompetens som du vill delge oss andra. Hör av dig!


Slutord

Till er som INTE kommer men som på sociala medier främst Facebook "låtsas" vara så engagerade Sverigeräddare. Det är er vi vänder oss till.

Att du ägnat flera timmar per dag i att skriva arga inlägg räknas knappt ty framförallt Facebook är som en enda stor ekokammare. Det är de som aktivt sökt er som följer och som "lajkar" De är de som redan är fullt vakna!

Mynttorgsaktivisterna är mycket aktiva på Instagram med det syftet att vi där marknadsför det som sker på gatan - oavsett arrangör eller talare - utan beröringsskräck. Detta för att sprida kampvilja och positivitet och uppmuntra folket att ansluta oss.

Därefter beger vi oss ut från ekokammaren och ut på gatan! Det som räknas är de som i ur och skur, regn och rusk sliter ut sig kroppsligt och mentalt på gatan - vi blir fler och fler och vår beundran för er andra är stor. Fortsätt framåt!

Medborgarjournalisterna är ett undantag. Dessa offrar allt för landet, inte minst denna vecka som detta gäng rivit upp så mycket vrede hos etablissemanget. Ni gör ett fenomenalt jobb och sliter hårt I det närmaste ideellt. Kudos!


/Ulrika, Mynttorgsaktivisterna 

Kontakta oss för svenskvänlig folkgemenskap! 

Vi finns även på Instagram! Vi ses och hörs!

Läs gärna denna fina artikel av  Björn Herstad "Keep calm and join the revolution" Länk här: http://svenskt.bloggo.nu/Gastinlagg-Bjorn-Herstad---Join-the-revolution/

Om nyttan av offentliga aktioner

Vad krävs för att förändra samhället till det bättre?Svenska företag lägger hundra miljarder på PR per år, i olika former. Reklambranschens omsättning ökar för varje år. Reklam arbetar med folks undermedvetna. Du springer inte och köper en viss produkt, efter att ha sett reklam för den EN gång. Men efter att du sett reklam för en viss produkt 150 gånger, så kommer det att vara just den produkten du kommer att tänka på när det väl gäller.

 

På sikt kan man förändra en persons hela världsbild. Det kan börja med ett enda flygblad eller ett enda klistermärke. Det kan börja med ett torgmöte eller ett demonstrationståg.


Vi behöver upplysa och informera folk. Folk behöver få veta sanningen! De måste väckas ur sin dvala. Det finns olika sätt att upplysa folk och få dem att förstå att något inte står rätt till i vårt land – och vad de måste göra, för att rätta till problemen.


Det gäller att upplysa folk och få dem att vilja få ett stopp för vansinnet.


Vi måste synas och vi måste framstå som trovärdiga och seriösa – inte som foliehattar eller domedagsprofeter! Folk måste uppfatta oss som rakryggade och stabila.

 

Hur ska vi lyckas med det?

 

Att vara ärliga är en bra början. Att inte backa eller gå på defensiven. Låta bli att ta avstånd från saker och ting. Att istället besvara alla angrepp med full kraft.

 

Det är viktigt att inte fokusera på småsaker. Vi ska peka på de stora problemen. De som har de mest allvarliga konsekvenserna. Vi får aldrig tappa fokus på helheten.

 

Vi ska aldrig på något vis alliera oss med systemet, utan tvärtom vara mycket tydliga med att vi alltid står på den motsatta sidan gentemot systemet. 


Vi ska utmana systemet, även när det ser ut som att vi inte har någon chans. Det gäller att aldrig framstå som ett offer och att aldrig utstråla svaghet. Slå alltid tillbaka! Folk ska inte tycka synd om oss. Det hjälper oss inte.


Vi måste få folk att ta fram sin inre kraft och kämpa för Sverige. Vi ska mana till kamp!


Det är inte kört. Vi är inte dömda att vara offer. Det är dags att agera. Defaitism är inte till någon hjälp alls i kampen om Sveriges framtid. Vi måste sluta vara rädda och passiva.

 

Vi måste bli arga och göra allt vad som krävs för att rädda Sverige!

 

Vi svenskar är för bra för att leva i det här skitsamhället, som politikerna har tvingat på oss. Det går att skapa ett bättre samhälle för våra efterkommande än det vi har idag.Mellanmjölksalternativ kommer inte hjälpa oss i det här läget.

 


Problemet med massinvandringen är mer av raslig karaktär än av religiös karaktär, på så vis att om vi istället för 2 miljoner muslimer från Mellanöstern, tagit in 2 miljoner kristna från Mellanöstern, skulle det i exakt samma utsträckning leda till att det svenska folket på sikt går under.

 

Problemet är inte av ekonomisk karaktär. Massinvandringen kostar extrema summor. Men även om vi så skulle ha tjänat ekonomiskt på massinvandring, så skulle det iaf varit lika negativt, eftersom det på sikt utplånar det svenska folket.

 

Vi ska driva ut fienden från vårt land och klargöra för dem att de aldrig mer ska komma tillbaka.

 

Det är inte för sent. Det är inte omöjligt.

 

Vi får aldrig tappa målet ur sikte. Ett tryggt och självständigt Sverige, för våra barn och barnbarn. Det är värt att kämpa för och det finns inte som ett alternativ att förlora den här kampen. Det är vinna eller försvinna som gäller. Seger eller död.

 

Tillsammans kan vi ta tillbaka vårt land och säkra en bra framtid för våra efterkommande.

 

Sluta fantisera om att flytta utomlands. Vart ska du fly? Det är samma problem överallt. Och är det inte det än, så blir det snart det. Du kommer få fly om och om igen.

 

Dessutom - om du lämnar ditt land i sticket när det ser som mörkast ut, då är du inte ett dugg bättre än alla de vuxna ensamkommande afghanerna, som kom hit! Är det så du vill bli ihågkommen av dina efterkommande? Som en feg svikare?

 

Inte är du väl en sån liten skit att du tänker lämpa över ansvaret på alla andra utan att göra något åt saken själv?!

 

Det krävs civilkurage, mod, engagemang och uppoffring. Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något. Det gäller att alla tar sitt ansvar!

 

Så upp och hoppa! Dra ditt strå till stacken! Sluta sitta hemma och känn dig bitter! Så räddar du inte Sverige!

 

Håll utkik efter protester. Se till att göra din plikt och slut upp! Syns vi inte så finns vi inte! Hur ska vi kunna informera en enda om vi inte syns?

 

Stötta de svenskvänliga partier och organisationer, som faktiskt finns! Det finns inte så många, men de som finns är desto mera värdefulla! Du måste inte bli medlem eller ens donera pengar!


Det finns oändligt många sätt man kan stötta dem på. Det viktiga är att du står upp för dem och inte tar avstånd från någon, som faktiskt GÖR något för att rädda Sverige.


Det är upp till var och en att hitta ett sätt att stötta dem på. Man bör inte bara stötta EN av dem, utan man bör stötta ALLA som faktiskt gör något för att rädda Sverige.


Ingen nämnd, ingen glömd. Men för att tala klarspråk. Det är INTE mellanmjölkspartier / organisationer vi ska stötta. De kommer inte att hjälpa oss över huvud taget. Det finns ingen konkret nytta alls med att slösa tid, energi eller pengar på att stötta mellanmjölksalternativen, som det dessutom kryllar av. Så tänk efter vilka det är som faktiskt förtjänar ditt stöd!

 


Tro inte att det kommer ordna upp sig av sig självt!


Kampen börjar med DIG!


Gästinlägg av Johan Airaksinen: Om vikten av enighet inom den nationella sfären

Gästinlägg av Johan Airaksinen:

Om vikten av enighet inom den nationella sfären


Vi måste enas för Sveriges skull!

 

Vi har alla som mål att rädda Sverige från undergång. Ska vi lyckas med det kan vi inte haka upp oss på små (eller större) meningsskiljaktigheter mellan olika partier och organisationer.

 

Hur vi skall agera efter att vi räddat landet är en senare fråga. Alla frågor och enskilda partiers samt organisationers delmål blir ickefrågor om det inte finns ett land att driva dem i. Alla våra visioner och drömmar är meningslösa om Sverige upphör att existera.

 

Beröringsskräck istället för enighet kring huvudmålet – att rädda Sverige från undergång - är något som våra meningsmotståndare använder för att splittra den nationella rörelsen.

 

Det primära är landets och folkets överlevnad. Att placera folk på olika skalor och klistra åsiktsettiketter på likasinnade fyller ingen funktion.

 

Situationen är allvarlig och jag ser mitt land förfalla. Därför bryr jag mig inte det minsta, om min medmänniska kallar sig Sverigevän eller nationalsocialist.


Vi måste ha överseende med varandras olikheter och åsiktsskillnader. En kraft är inte att räkna med om den inte står enad mot sina meningsmotståndare.

 

Jag vill därmed mana till eftertanke, och självrannsakan hos alla nationella i vårt land.

 

Det finns ingen tid för att sinsemellan träta i sakfrågor. Inte heller finns det utrymme för att åsiktsettikera, likt Sveriges fiender gör.

 

Oavsett var du själv placerar dig på den patriotiska kartan så är det i dagens akuta läge, absolut nödvändigt att du är beredd att kompromissa i sak, för att nå huvudmålet. Det är inte läge att haka upp sig på detaljer.


Vi måste fokusera på helheten och vara beredda att samarbeta med alla, som insett det allvarliga läget och vars huvudmål också är att rädda Sverige.


Du kan kalla dig Sverigevän, Patriot, Nationalist, eller Nationalsocialist. Det gör det samma. Oavsett vilket, så vill vi alla nationens och folkets bästa.

 

Sakfrågorna tar vi när huvudfrågan är löst, ty om Sverige går under så spelar det ingen roll vad du tycker i sak. Då finns det nämligen inget land att driva dessa frågor i.

 

Istället för att leta fel och brister i sak hos de, som delar vårt huvudsakliga mål, måste vi göra gemensam sak i det som förenar oss.

 

Att slå in kilar mellan olika partier och organisationer är våra motståndares främsta vapen. De skrattar sig harmynta då vi gör deras jobb åt dem...

 

Detta är på alla tänkbara vis skadligt för den nationella rörelsen och därmed i förlängningen skadligt för nationen.

 

Vad spelar det egentligen för roll om man är med i NMR eller i t.ex Nordisk Ungdom, om man kallar sig Sverigevän, patriot eller nationell, om man sympatiserar med SD eller AfS???

 

Vi måste ha överseende med varandras meningsskiljaktigheter. Annars kommer vi aldrig nå vårt mål.


Enighet med de som har din grundsyn, enighet med de som vaknat, enighet med de som kanske i dina ögon är för radikala i sak. Sakfrågan är beroende av huvudfrågan för att kunna existera.

 


Vi  kommer aldrig kunna rädda vårt land utan ENIGHET.

Enade vi stå. Söndrade vi falla.

Så låt oss enas!

För Sveriges skull!

 

/ Johan Airaksinen

Dan Parks tal på Mynttorget 10 mars 2019 - text och video

Hela Sverige är drabbad av Åsiktskorridoren!


"Det är bara att ladda om och spränga igen, för någon gång börjar ljuset synas i slutet av korridoren!"


Dan Park drog sitt strå till stacken, för att spränga Åsiktskorridoren.Vad är egentligen Åsiktskorridoren?


Jag skulle vilja likna den vid en trång korridor i ett fängelse med låsta dörrar på sidorna.


Bakom varje dörr är åsikter som bryter mot den så kallade värdegrunden instängda. Självklart hörs det bankande bakom dörrarna och ibland sipprar det ut ljud men de ljuden tystas med alla åtkomliga medel av fängelsevakterna.

Åsiktskorridoren är byggd för alla så kallade goda värdegrundstillbedjare, som kan prata med varandra, utan att störas av de inspärrade onda hädarna, som vägrar underkasta sig mantrat om alla människors lika värde - vilket dessutom är en FELÖVERSÄTTNING!


Värdighet och värde är inte samma sak - och innebär INTE att vi har skyldighet att släppa in fientliga främlingar, som knackar på Europas gränsdörrar för att få livslång försörjning och få roa sig med våldtäkter och andra mångkulturella aktiviteter.


Men de som har den rätta värdegrunden anser förstås att vita européer ska böja sig inför invasionen av folk med helt andra kulturella och religiösa identiteter, ja vi ska anpassa oss till dem för att inte kallas för rasister.


Rasist är ett magiskt ord som används av PK-iter för att tysta individer som inte följer Åsiktskorridoren.


Att rasismanklagas verkar vara värre än att hängas ut som pedofil.


Som värdegrundstillbedjare ingår även att omfamna HBTQ-propaganda, feministisk genus-"vetenskap" och att predika det ologiska påståendet att yttrandefriheten skyddas bäst genom att inskränka på andras yttrandefrihet.


Kritik kallas för hat och hat är ju inte bra, så låt oss censurera ännu mera.


De som inte följer åsiktskorridoren drabbas inte bara av fängelse utan kan även bli av med sina inkomster på grund av att värdegrundssekten skapar drev som anfaller arbetsgivare och företag som råkat ha den dåliga smaken att annonsera i  alternativmedia.


Jag drabbades av denna goda krigföring från vänstern, eller vad de kallar sig, genom att bli av med en praktikplats på en secondhandbutik, högste chefen hade fått ett mail, där någon skrivit att jag inte delade den heliga värdegrunden.


De tuffa antirasistaktivisterna tålde tydligen inte att se mig stå bakom kassan i butiken, så chefen var så klart tvungen att ge med sig för att slippa hatstormen.


Nåja, jag tackade de inskränkta yttrandefrihetshatarna för att jag nu fick mer tid till att göra ännu fler samhällskritiska affischer som de måste kämpa ännu mer för att riva ned och spraya över.


Praktikplats eller arbete är helt kört för mig att erbjudas har Arbetsförmedlingen berättat. Att ha fällts för Hets mot folkgrupp ett antal gånger är tydligen inget som anses som en merit i Malmö där Åsiktskorridoren är trång. Arbetsförmedlingen föreslog mig till och med att flytta från kommunen för att få jobb. Jaha, men då måste jag kanske först döpa om mig. Eftersom det finns något som heter Google.Jag har en känsla av att hela Sverige är drabbad av Åsiktskorridoren, där det är ett måste att tillbedja den heliga värdegrunden för att anses vara värd att tillhöra samhället.


Folk som inte tänker lika enligt värdegrunden måste nog börja fly till Danmark om Åsiktskorridoren inte krossas - och vi ska inte behöva fly, anser jag.Det är bara att ladda om och spränga igen, för någon gång börjar ljuset synas i slutet av korridoren!


Här kan ni se Dans tal.


Äldre inlägg

Nyare inlägg